Menseregtedag

GENESIS 1:27
God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het Hy die mens geskep, man en vrou het Hy hulle geskep.
Ons het verlede Dinsdag Menseregtedag gevier. Die meeste van ons het aan die dag en sy betekenis vir baie nie ʼn tweede gedagte gegee nie. Of het ons?
Wat beteken mense regte dan?
Ons is almal beelddraers van die lewende God. In een woord beteken dit dat ons almal potensiaal, Godgegewe potensiaal het.
As die geleentheid om daardie potensiaal maksimaal te ontwikkel dan net die voorreg van sommige is en duisende daarvan uitgesluit is kan ons mos nie praat van mense regte nie!
Dis ook vandag van ons eie kinders waar.  
Ons owerheid misken mense regte deur die vlaag van korrupte optrede en selfverryking. Dis onverskoonbaar.
Christene ontken mense regte as ons nie alles in ons vermoë doen om mense uit hul armoede en hopeloosheid te help emansipeer nie.
Ons kan onsself nie verontskuldig nie.
Wat doen ek vandag om Mede beelddraers tot Goddelike ontplooiing te help kom?