Matt. 13:46
“Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met ‘n skat wat in ‘n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe; en omdat hy baie in sy skik is, gaan verkoop hy alles wat hy het, en hy koop daardie land
Wat is regtig vir jou belangrik en wat is jy bereid om daarvoor op te offer? Die twee dinge gaan saam. Jy kan die een nie sonder die ander kry nie. Hoe belangriker vir jou om te hê/beleef/besit,  hoe groter die offer.
Ons leef in ʼn verbruikerskultuur. In so ʼn omgewing soek mense na winskope. Die minste moeite vir die grootse wins. Selfs daar werk dit nie so nie. Daar is nie  winskope nie. Aan die einde het jy ʼn kat in die sak gekoop. Ek dink daar is baie mense wat hiermee kan identifiseer. Jy kry waarvoor jy betaal. Somtyds moet ʼn mens met minder tevrede wees wat aardse goed betref.
Dit mag nie waar wees van geestelike realiteite nie. Wie homself geestelik verwaarloos betaal ʼn duur prys daarvoor.
Die teks vertel van mense wat ALLES verkoop het ten einde te kry wat belangrik is. Niks anders kon bevredig nie. Daar was nie sprake van ʼn substituut nie. ʼn Afgewaterde geestelike lewe is nie bevredigend nie.
Dis boonop nie wat God in gedagte het nie.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Besluit wat belangrik is en bring die offer wat nodig is. God beloon die wat met hul hele hart  na Hom soek.