Manne, vroue, kinders kom na Jesus
Die afgelope naweek het Angus Buchan by die Randfontein skou
opgetree. Dit is inderdaad ʼn vreemde plek vir ʼn kerklike byeenkoms maar die
organiseerders, met name Marcelle Mans is onbeskaamd Christene en maak jaarliks
daarvoor voorsiening. Op Vrydagoggend het nagenoeg 1200 vroue vergader vir die
internasionale dag van gebed. Wanda Bam het by die geleentheid opgetree.
Angus het met sy kenmerkende klem baie aandag aan ʼn heilige
lewenswandel gegee. Hy het gewys op die betekenisvolle veranderinge wat in Suid
Afrika plaasvind in antwoord op gebed. Sy oproep was dat bekering die grondhouding
van ʼn Christen is en dat die Here se seën nie uitbly wanneer sy kinders Hom
daarom vra nie.
Duisende mense het die geleentheid bygewoon en die atmosfeer
was gelade. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees was voelbaar, veral toe
Angus ʼn beroep op mense gedoen het om hul lewens aan die Here toe te wy.
Honderde mense, mans, vroue en kinders het vorentoe gestroom vir gebed. Dit was
aangrypend en ek kon my trane nie in bedwang hou nie. Die trekkrag van die
Godsboodskap verower steeds duisende harte elke dag. Jongmense het agterna
getuig hoedat die geleentheid hul lewens verander het.
Daar is geen groter genade as om iemand aan Jesus voor te
stel nie. Sommige van ons gesels gemaklik en skroom nie om elke geleentheid aan
te gryp nie. Ander is meer skugter en getuig deur lewe en optrede. Natuurlik
sluit hierdie dinge mekaar nie uit nie.
Kom en laat ons die saak met mekaar uitmaak nooi die Here
steeds. Ook jy wat hier lees kan nou regmaak as jy dit nog nie gedoen het nie.
Die regmaak geskied op grond van God se uitnodigende genade aan die kruis van
Golgota. Die deurboorde hande en sy is vir elkeen wat God se aanraking soek.
Jes.1:18 Kom tog, laat ons die saak met mekaar uitmaak, sê
die Here: Al was julle skarlakenrooi van sonde, julle sal wit word soos sneeu.
Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos wol.
Groete
Jannie Pelser