Lukas 10:29
Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: “En wie is my naaste?”
Die gedeelte het my opnuut aangegryp vanoggend. Die Engelse teks sê “a laywer”.
Ons weet mos dat die mense weet van redeneer en dat hulle daarop ingestel is om hul argument (ter wille en tot voordeel  van hul kliënt) te wen. Die voorafgaande gedeelte sê dit duidelik.. “Daar was ‘n wetgeleerde wat aan Jesus ‘n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: “Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?”
Jesus verwys die man na die wet van Moses waarop die wetgeleerde dit raak opsom. Hy antwoord: “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself.”
Jesus beaam dat die man reg verstaan. “Maar die wetgeleerde wou homself handhaaf en vra vir Jesus: “En wie is my naaste?”
Wat dan volg is bekend as die verhaal van die barmhartige Samaritaan.
Mens kan nie wen teen Jesus nie. Hy is die wysheid van God en die verpersoonliking daarvan. Wat die Here van ons vra is om te doen wat Hy sê en nie met Hom daaroor te redeneer nie. Veral die vraag na wie ons naaste is gee aanleiding tot baie argumente. Ons vind legio redes waarom dit nie op ons van toepassing is nie en stap soos die Leviet en Priester eerder verby.
Die Samaritaan was duidelik ʼn man van integriteit en bekend daarvoor dat sy woord sy eer is. As die versorging van die beseerde meer kos as wat tans beskikbaar gestel is sal die Samaritaan die rekening vereffen wanneer hy weer in die omgewing is. Die eienaar vra nie waarborge nie. Hy aanvaar die man se woord.
Wie beskou ons as die onwaarskynlike Samaritane in ons omgewing. Maak jou reg vir ʼn verrassing en sorg dat jy (en ek) nie self skuldig staan omdat ons nie deernis geopenbaar het nie.
Here, U vra bloot gehoorsaamheid.
Help my daarmee.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000; background-color: #ffffff}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 11.3px Helvetica; font-kerning: none; background-color: #ffffff}

Amen.