Liggaam siel en gees

Die Bybel leer ons dat God ʼn “drie-eenheid” is. Ons is ook.
Ons “drie-eenheid” verskil dramaties van God sn. Die drie Persone in die Goddelike drie eenheid  is God die Vader, die Seun en die Gees.
Dis ʼn misterie wat niemand kan verklaar of verstaan nie.
Tog dra ons die getuienis van die Heilige Gees in ons harte dat wat die Woord ons leer, inderdaad geloofwaardig is.
Die Seun, Vader en Gees is aanbiddingswaardig en moet geloof en geprys word.
Die woordjie heerlikheid beskryf iets van die teenwoordigheid van God. Heerlikheid is eweneens moeilik definieerbaar. Dis ʼn bewustheid en ervaring dat die “Gans-Andere” by jou is.
Die mens se samestelling verskil alhoewel ons ook “drie in een” is. Liggaam, siel en gees vorm ons ʼn eenheid.
Die  geestelike dimensie is daardie “deel” van ons wat met God resoneer. Dit word tot lewe gewek deur die werking van die Heilige Gees. Die Bybel sê ons was dood in ons sonde maar ons, die doop is daarvan ʼn simbool, het saam met Christus gesterwe en is saam met Hom opgewek deur die Heilige Gees. Nou lewe ons onder beheer van die Here se Gees.
Die sielsdimensie wat emosie, wil en intellek insluit word nou gestadig deur die Heilige Gees in lyn gebring met dit wat in ons gees gebeur het. Alles word nuut. Ons noem dit heiligmaking.
Die wyse waarop ons optree, ons liggaamsdimensie, vertoon nou wat hier aan die binnekant gebeur het en aan die gebeur is. So word ons van dag tot dag vernuwe en begin ons al hoe meer van die persoonlikheid en karakter van Jesus vertoon.
Die woorde “What would Jesus do” word nou ons lewensbeginsel. Ons kan soos Hy lewe omdat ons nuwe mense geword het.
Kom ons leef vandag wat aan die binnekant gebeur het en besig is om te gebeur.

Here, dankie vir die misterieuse werk van U Gees.
Ek nooi U by vernuwing uit om my lewe en optrede in lyn te bring met U Woord en wil.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Amen.