Daar is sulke uitnemende liedere wat direk en indirek die liefde van God besing. Ek dink aan –

“Die liefde van Jesus is wonderbaar, kom ons verheerlik sy Naam tesaam.

“Ons aanvaar jou met die liefde van die Heer

“God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen.

“Ek wat vergiffenis Heer ontvang het, sing dankbaar my verlossingswerk”

– alles begrond in  die liefde van God

Dink ook aan die bekende “O Heer my God,  hoe groot is U” en daardie mooi Engelse lied –

“We are one in die Spirit, we are one in the Lord”.

Ps. 133 verwoord die  eenheid tussen gelowiges met  olie wat drup oor die baard van Aaron. Die Here belowe sy seën waar  mense in eenheid leef en dien. Dis liefde in die praktyk.

Hoe kry ʼn mens klaar met die liefde?

Dit maak ʼn mens net buitegewoon opgewonde.

Dit is belangrik om daarop te let dat Jesus ons getuienis in die wêreld ( Joh.17) nie anker in imposante kerkgeboue en komplekse –  hoe indrukwekkend,  funksioneel en doelmatig dit ook al mag wees nie.

Nee, Hy begrond ons getuienis en impak  in die wêreld in die liefde.

Here, help my ons om vir U en ander so lief te hê.

Groete, Jannie Pelser