Ek het die verhaal van Samuel se opdrag om een van die seuns van Isai as koning te gaan salf die afgelope tyd in verskeie forums met genoegdoening gedeel. In ʼn wêreld waar ons waarde deur wat ons het, wat ons ry en waar ons bly bepaal word, is die verhaal soos ʼn lentebries. God kyk anders as mense met hul opgesmukte idees van wat belangrik is.
Ek is meermale in die kategorie van mense wat my deur die sigbare laat beïnvloed en het nodig om gereeld herinner te word aan God se werkswyse. Immers, as Hy soos die wêreld gemaak het sou ek nie in sy vriendekring ingesluit geword het nie. Juis omdat Hy dieper as die oënskynlike en sigbare kyk is daar ook vir my plek in sy huishouding.
Isai het al sy seuns bymekaar. Dis ʼn trotse oomblik. Een van sy seuns eersdaags die koning van Israel. Kyk hoe breebors staan hy daar. Hy het sy seuns ook reeds in volgorde van waarskynlike keuse georden. Daar is by hom geen twyfel dat seun nr. 1 die aangewese kandidaat vir die hoë posbeskrywing is nie. Immers, sy hoedanighede is indrukwekkend en hy geniet die aansien van mense.
Nie dat enige van daardie dinge insigself verkeerd is nie, inteendeel. Dit kwalifiseer ons egter nie noodwendig by God nie.
Al die seuns het ʼn beurt gehad maar nie een kwalifiseer nie. Wat nou gemaak? Daar kan geen twyfel wees nie, Samuel het verkeerd gehoor.
Dit móët een van hulle wees. Dalk die proses herhaal?
“Is daar nog ʼn seun”, kom die vraag.
“Ja”, antwoord Isai, “so onaansienlike enetjie”. Trouens so gewoon dat hy nie eers na die prestige geleentheid genooi is nie.
Die geskiedenis is bekend. Terwyl die ander manne in die gym was het Dawid Psalms gedig. Terwyl die ander voor die spieël gestaan het het Dawid die leeu en die beer aangedurf. Terwyl die ander hul vir belangrike dinge voorberei het het Dawid skape opgepas. Die beste kwalifikasies is die wat Dawid het. Nederige afhanklikheid en ʼn hart wat warm klop vir God.
Ons kan onsself jammer kry en verontskuldig. Ons is nie voorblad mense nie, ons kom nie na vore as ʼn Google search gedoen word nie, ons is nie op LinkedIn nie en het geen noemenswaardige profiel nie. Kan God ons gebruik?
Ai, die heerlike waarheid.
Neem jou plek in die ry in.
God het ʼn mooi pad vir jou.
Groete
Jannie Pelser