GENESIS 17:1
Toe Abram nege en negentig jaar oud was, het die Here aan hom verskyn en vir hom gesê: “Ek is God die Almagtige. Lewe naby My en wees opreg!


Jak.4:8
Nader tot God en Hy sal tot julle nader.

Ons sukkel maar almal af en toe met uitdagings van allerlei aard. As dit nie so is in jou lewe nie is jy buitegewoon geseënd!!
Ja, ons is meer as oorwinnaars deur Hom wat ons krag gee, geen twyfel nie. ( Rom.8:37) Om voortdurend vanuit daardie realiteit te lewe is somtyds ietwat moeiliker. Ek dink stellig die Here hou van eerlike mense wat erken dat hulle nie altyd regkom nie, eerder as voorgee dat alles onder beheer is.
Die Psalmdigter is iemand wat tussen, soos Ferdinand Deist se boek geheet het, “angs en sekerheid” pendulum. Ons ook.
Somtyds sing jy ʼn loflied, ander kere ʼn klaaglied. Beide is in die Bybel.
Somtyds leef jy halleluja, ander kere roep jy benoud, “Here, help my”. Dis ook albei in die Bybel.
Somtyds leef jy uit sekerheid, ander kere wil twyfel jou onderkry. Dit is eweneens in die Bybel.
Somtyds is die Here naby, ander kere vra jy “My God, waarom het U my verlaat?”. (Ps.22:2)
Hy is Immanuel, God met ons. (Matt.1:23)
Die uitdaging lê nie aan God se kant asof Hy nie tot ons kan deurdring nie.
Dit is ons wat nie altyd op die hemel se frekwensie ingestel is nie.
In my gesels met my wederhelfte sê sy ʼn waar ding. Wanneer ons sê, “Here, ek kan U nie hoor nie”, sê Hy waarskynlik, “kom dan ʼn bietjie nader”.
Sjoe, dit het my intens geraak.
God is nie ver nie. Die Bybel sê so. Hy is betroubaar, genadig, naby en getrou. Ons moet dalk net weer ʼn slag nader aan die vuur staan, dan sal ons die gloed met ons saamdra.
Jer.23:23 Ek is nie ‘n God wat net naby is nie, sê die Here, Ek is ‘n God wat ook ver weg is.
24 Niemand kan in ‘n geheime plek wegkruip sonder dat Ek hom sien nie, sê die Here. Ek is oral in die hemel en op die aarde, sê die Here.