Dat daar hoegenaamd nog iets betekenisvol in die lewe gebeur is niks minder as ʼn wonderwerk nie. Daar is in die wêreld min dinge so verlammend as mense wie se enigste roeping in die lewe daarin bestaan om te kritiseer en verdag te maak .

Dit moet ʼn onaangename taak wees wat so ʼn persoon opgelê is.

Die persoon praat altoos namens die ongeïdentifiseerde menigte.

Die persoon is die adres van alle beswaardes, weereens ongeïdentifiseer.

Die persoon het ʼn agenda maar is nie eerlik daaroor nie.
Die persoon doen bitter min om die situasie waaroor daar gemor word betekenisvol aan te spreek.

Ken jy ook sulke mense?

Dit gebeur veral in die kerk. Dit word mos gesê dat die kerk die enigste plek is waar mense hul eie soldate in die rug skiet.

Dit was nie anders met Jesus nie. Die skrifgeleerdes, fariseërs en ander geestelikes van die dag het dit hul besigheid gemaak om feite aangaande Jesus te versamel. Hulle het die knorpotte gou saamgebondel waar allerlei voorbehoude uitgespreek is.

“Ons weet darem nie. Die Jesus is net te radikaal. Hy sê dit nie altyd in soveel woorde nie maar Hy tree op asof Hy die beloofde Messias is. Ons verstaan van die komende Messias lyk ietwat anders.

“Ons dink ook nie Hy gaan hond haaraf maak by die Romeinse owerheid nie. Ons hou ook nie van die ding dat mense agter Hom aanloop nie. Hy het geen opleiding nie maar duisende mense eet bykans elke woord wat Hy sê vir soetkoek op.

“Ons sal moet optree. Die man gaan nog groot probleem veroorsaak”.

Uiteindelik word Jesus vir dertig stukkies silwer verkwansel en ʼn sug van verligting gaan op.
“Jesus sal ons nie langer pla nie. Nou kan ons op die volgende prooi fokus”.
Daar is immers altyd iets en iemand om oor te kla.

Drie dae later staan Jesus op.
You cannot keep a good man down.

Is jy die prooi van ʼn doellose gedurige kritikasterigheid?
Moenie moedeloos word nie.

Staan op.
Jesus het vir ons ʼn voorbeeld gestel.