Ek het die geleentheid gehad om met ʼn aantal persone wat met die verplegingsberoep in verband staan, oor respek te praat.
Allerweë word erken dat Suid Afrika ʼn ontstellende gebrek aan gesonde morele beginsels en gepaardgaande optrede het. Daar word verwys na die behoefte aan ʼn morele hergeboorte.


As ʼn mens die koerante en TV dop hou kan ʼn mens nie anders as om te treur oor die huidige toedrag van sake nie. Kinders rand mede leerlinge aan, verfilm die episode en plaas dit op sosiale media. Minderjariges slaan ʼn jongman dood en versprei dit eweneens op die digitale platform. Kinders dra wapens skool toe en rand selfs onderwysers aan. Talle ander samelewings verbande ervaar dieselfde ontstellende tendens.
Ons leiers word daagliks uitgewys as onbetroubaar en korrup.


Kerke het konsertsale geword waar akteurs opwekking uit die dood namaak. Niksvermoedende en beïnvloedbare goedgelowiges word deur jakkalse om die bos gely en in die proses in die naam van godsdiens verneder.


Ons het inderdaad ʼn morele nag binnegegaan.


Verskeie sake is belangrik wanneer daar na moraliteit verwys word. Eerlikheid, goedhartigheid, selfdissipline, betroubaarheid, waarheid, vertroue en uiteraard respek. Reg verstaan is respek veel eerder die teelaarde waaruit die ander waardes groei. Van respek vorm selfrespek die onderbou.
As ʼn mens eers jou selfrespek verloor het is dit nie moeilik om ander mense nie as beelddraers van die lewende God te ag en te waardeer nie.
Die individualiteit van elke mens as oorspronklike en onverhaalbare skepping van God is belangrik.


Om jouself te respekteer beteken dat jy verantwoordelikheid aanvaar vir jou geestelike, emosionele en fisiese welwese. Verslonstheid en verwaarlosing van die self loop voor jou uit as ʼn boodskapper dat alles nie wel is nie.


Wanneer jy op ander skel, jou stempel op almal probeer afdruk, mense doodpraat, verkleineer en disrespekvol behandel staan jy soos ʼn oop boek voor ander. Die ingeligte persoon sal in stede van kwaad word of aanstoot neem onmiddellik verdiskonteer dat hierdie onbeskofte persoon se gedrag eerder skinder oor wat aan die binnekant aan die gebeur is. (tw. klikkie klikbek)


Jy kan dit nie wegsteek nie. Oorweeg dat jou optrede elke dag boekdele spreek oor waar jy jouself emosioneel en geestelike bevind.