Joh.1

22 “Nou maar wie is jy dan? Ons moet ‘n antwoord gaan gee aan dié wat ons gestuur het,” sê hulle vir hom. “Wat het jy oor jouself te sê?”

23 Hy antwoord toe: “Ek is die een wat in die woestyn roep: Maak die pad vir die Here reguit.” Dit is soos die profeet Jesaja gesê het.

Die identiteitsvraag is steeds aan die orde. Wie is die man wat die wêreld met sy vlymskerp woorde omkeer?

Nadat Johannes die Doper duidelik gemaak het wie hy nie is nie antwoord hy die vraag na sy identiteit op ʼn verrassende manier en met verwysing na ʼn profetiese woord in Jesaja.

“Ek is die stem van een wat roep maak die pad van die Here reguit”.

In daardie dae was dit praktyk dat die koms van ʼn belangrike persoon vooraf aangekondig word deur ʼn sg. wegbereider sodat die gemeenskap alles in orde kon kry. Hulle moes gereedmaak en dit op so ʼn wyse dat die gesiene persoon kan sien dat sy koms indruk maak. So tree Johannes as ʼn wegbereider op. Hy roep en kondig aan dat ʼn belangrike figuur die wêreldtoneel betree. Hy verwys in sy aankondiging na sy eie woonplek tw. die woestyn. Soos Elia tree hy as profeet op.

Die term “woestyn” is egter ook metaforiese taal. Die konteks waarbinne Jesus sy verskyning maak, 2000 jaar gelede en dit het nog nooit verander nie is dor en droog en genadeloos. Die woestyn bied geen vriendelike of toeganklike lewensmoontlikheid nie. Die verskroeiende son bedags, die genadelose koue snags, die ewigdurende droogte, die bedreiging, die onherbergsaamheid van die omgewing is troosteloos, donker en depressief.

Jy voel nie tuis in ʼn woestyn nie tensy jy die stilte vir ʼn bepaalde tyd doelbewus opsoek.

Soos Johannes in ʼn onherbergsame konteks woon so woon ons eweneens in ʼn gemeenskap wat deur dorheid en droogte gekenmerk word. Die praktyke van goddelose en genadelose mense beroof ander van lewensmoontlikheid. Dit is in so ʼn desperate konteks dat die Seun van God as antwoord op die wêreld se problematiek verskyn.

Johannes is daarvan die aankondiger. ʼn Stem wat roep. Maak die pad gereed.

Ons roeping as gelowiges verskil nie radikaal van die van Johannes nie. In ʼn sin gaan ons vooruit om die aankoms van die Erekoning te verkondig. Net dat ons later ontdek, hy was reeds daar nog voordat ons die aankondiging gedoen het.

As die wêreld net die teenwoordigheid van die Koning van die hemel ernstig sal opneem.