Die beoogde mosie van wantroue in ons president oorheers die nuus op die oomblik. Die geleentheid word vir volgende Dinsdag 8 Augustus beplan. Op hierdie stadium het die speaker van die nasionale vergadering, Baleka Mbete by wie volgens ʼn hofuitspraak die besluit berus of dit per stembriefie, dus ʼn geslote en sg. volgens gewete of normale prosedure gaan wees nog nie ʼn besluit geneem nie.
Sou die mosie slaag word die nasionale vergadering ontbind en tree die speaker as waarnemende president van die land op. Binne 30 dae en onder voorsitterskap van hoofregter Mogoeng Mogoeng  moet die nasionale vergadering ʼn president uit eie geledere kies. Sou die nuwe president nie binne 30 dae aangewys word nie ontbind die nasionale vergadering en word ʼn algemene verkiesing gehou. Minstens 201 van die 400 LP`s sal vir die wantroue mosie moet stem wat beteken dat minstens 51 van die ANC LP`s hul stem by die van die opposisie sal moet voeg. Na bewering het die EFF met meer as 60 ANC LP`s gepraat waarvan meer as 50 aangedui het dat hulle vir die mosie van wantroue sal stem.
Ek vermoed dat me Mbete dit ʼn nie te maklike besluit ag nie. Om as waarnemende president op te tree sal haar waarskynlik geval. Haar lojaliteit aan mnr Zuma egter kan veroorsaak dat sy ʼn geheime stemming mag teenstaan.
Intussen is ʼn miljoen handtekeninge van burgers wat vra dat mnr Zuma as president verwyder word by die kantoor van adj. pres Cyril Ramaphosa afgelewer. Volgens ʼn ander meningsopname deur News 24 het ʼn verstommende 98% van die respondente gevra dat LPs die wantroue mosie volgende week ondersteun.
Intussen begin verskeie komitees met hul werksaamhede om gelekte eposse re die Gupta betrokkenheid by staatskaping te ondersoek.
FutureSa is ʼn inisiatief wat ontstaan het nav die byeenkoms van meer as ʼn honderd en dertig  burgerlike organisasies wat standpunt in neem oor staatskaping, korrupsie en wanadministrasie. Hulle het ʼn ses punt plan opgestel wat die pad vorentoe plot. Die sestal besluite sluit in
– Staatskaping moet uitgeroei en oortreders vervolg word
– Die veelbesproke kernkrag program moet laat vaar word
– Die geloofwaardigheid, onafhanklikheid en vermoë van die regbank moet herstel word
– Die demokratiese proses moet versterk word
– Die publieke sektor moet die mense dien, nie politici nie
– Staatsbeheerde entiteite moet opgeruim word
In die lig van bg. en met die oog op die beoogde wantroue debat eerskomende Dinsdag doen hulle ʼn beroep dat –
– Individue sal skryf aan hul  LP`s om ja te stem vir die wantroue mosie (Peoples Assembly Representative Locator) http://www.pa.org.za/search/location/
– Gebruik sosiale media om jou uit te spreek teen staatskaping en vir die wantroue mosie
– Hou skyn meningsopnames in eie kring  en gee die uitslag deur op sosiale media
– Sluit by protesgeleenthede aan, op 8 Aug. buite die parlement asook op ander plekke waar geleenthede gereël word
– Neem foto’s en plaas op die sosiale media #ReclaimingSA
– Sluit aan by organisasies wat werkloosheid, armoede, ongelykheid, geslagsgebasseerde geweld ondersteun en beywer jou daarvoor
– Ondersteun organisasies wat korrupsie in al sy vorme beveg
Hulle vra verder dat alle burgerlikes op die aand voor die debat hul ligte tussen 2000 en 2100 uur af te skakel as blyk van ondersteuning van die wantroue mosie.
Hoe behoort ʼn Christen oor hierdie oproep en die hele gesprek te reageer?
Suid Afrikaners, ook Christene moet besluit oor die toekoms. Ons kan nie langer skroom om ons ongemak met die algehele chaos in ons samelewing uit te spreek nie. “Reclaiming South Africa”  is elkeen se verantwoordelikheid.
Betrokkenheid by hierdie inisiatief  is myns insiens volledig te rym met ons Christelike getuienis. Terwyl Rom. 13 Christene daartoe oproep om aan die owerheid gehoorsaam te wees is die reikwydte van die opdrag seer sekerlik in soverre as wat aan God se bedoeling met die owerheiduitvoering gegee word. Die owerheid is Godgesanksioneer in soverre as wat dit ʼn ordelike samelewing verseker waar alle mense hul Godgegewe potensiaal kan bereik.
3 ‘n Mens hoef nie vir die owerhede bang te wees as jy goed doen nie, maar wel as jy kwaad doen. Wil jy sonder vrees vir die owerheid lewe? Doen dan wat goed is, en die owerheid sal jou prys,4      want die owerheid is ‘n dienaar van God tot jou beswil.
Maar as jy kwaad doen, het jy rede om bang te wees, want die owerheid het nie verniet die reg om te straf nie. Hy is immers ook hierin die dienaar van God dat hy die kwaaddoener moet straf.
Die verbysterende hoeveelhede geld wat ter sprake is by verskillende aspekte van staatskaping kon teen hierdie tyd veral die armes onder ons op ʼn nuwe trajek geplaas het. Christene mag nie onbetrokke bly nie. Dit sal rampspoedig wees vir almal wat in hierdie land woon asook vir ons nageslag. Dit is nou die tyd om halt te roep. Tot hiertoe en nie verder nie. Elke stem tel.
Dit word gesê dat ons die regering het wat ons verdien. Wel ons verdien beter. Ons verdien ʼn Godvresende owerheid wat erns maak met sy burgers. Ek doen ʼn beroep op elke luisteraar, gebruik jou platform om beswaar te maak teen wat tans in ons land aan die gang is  en vra LP`s om vir die wantroue mosie te stem.
Bid dat ʼn geheime stemming gehou word sodat persone volgens hul gewete kan stem sonder vrees vir intimidasie.
Veel meer as partypolitiek is hier op die spel. Dit gaan oor stabiliteit, ekonomiese groei, opheffing van agtergeblewenes en omvattende veiligheid. Dit gaan oor regspraak met integriteit, betroubare en navolgendswaardige leiers en ʼn waarde gebaseerde samelewing.
Daar kan geen twyfel wees oor wat ons nou nodig het nie.
Belangrik egter dat ons die stylvolheid van Jesus hierin behou. Geen kruheid, beledigings en moddergooiery nie.
Miskien kan enkele sin soos “Ek ondersteun die wantroue mosie in die nasionale vergadering op Dinsdag 8 Augustus” ʼn goeie begin op jou sosiale platform wees.
Jannie Pelser

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 18.0px}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 9.3px ‘Times New Roman’; font-kerning: none}
span.s3 {text-decoration: underline ; font-kerning: none; color: #0563c1; -webkit-text-stroke: 0px #0563c1}