Ons leef in die hoogbloei van politiekery met die komende verkiesing op hande. Die ANC het die afgelope naweek hul verkiesingsmanifes bekend gemaak waarin ʼn terugskou gegee word van wat reeds gedoen is, ʼn erkenning dat sommige dinge nagelaat is en nie gebeur het soos belowe is nie en ʼn vooruitblik van wat hul in die toekoms wil doen.

Nou ons het almal ons bedenkinge wanneer dit by politiek kom. Sodra jou kruisie getrek is versand al die mooi beloftes meer dikwels in die niet.

Dit het my laat dink aan ʼn geloofsmanifes, vir gemeentes maar ook vir individuele lidmate en die vele kontekste waarbinne hul leef. Dit sluit die huwelik, gesin, sosiale kring, vryetydsbesteding, sosiale lewe, finansies ens. in.

Dit mag ʼn goeie oefening te wees om vir ʼn oomblik aan jouself en onder die leiding van die Heilige Gees en aan die hand van God se Woord en die beginsels wat daarin vervat is ʼn bietjie na te dink oor jou lewe.

Terugskouend dankbaar te wees vir wat gedoen is. Dis genade en ʼn voorreg.

Wat die hede betref erkenning te gee aan die feit dat jy dalk nie heeltemal is waar die Here jou sou wou hê nie. Dit maak ʼn mens met belydenis reg. Moet egter nie daar vertoef en tent opslaan nie. Praat met die Here eerlik en opreg en kry dit verby. God vergewe graag.

Nou die toekoms, weliswaar nie in ons beheer nie maar ons moet darem iewers heen op weg wees.

Wat wil jy, waartoe roep die Here jou, waarvan getuig die Heilige Gees in jou hart en wat is die implikasie daarvan vir jou geestelike lewe en alle ander verbintenisse waarin jy staan?

Ek wens jou ʼn eerlike sessie met jouself en die Here toe.
Dalk met jy en jou geliefde daaroor gesels.

Groete, Jannie Pelser