Die woordjie eenvoud kan verkeerd interpreteer word. Dit beteken nie minderwaardig, onderontwikkeld en waningelig nie. Veel eerder onderskeidend, gefokus en vertroue.


Nêrens kry ons dit beter geillustreer as in die verhaal van die kinders wat na Jesus gebring word nie. Die verwagting dat Jesus hulle sal seën.
Die dissipels wil nie Jesus se tyd met beuselagtighede mors nie. Immers, daar is blindes, dowes, melaatses selfs dooies wat op Jesus wag. Die skares versamel gereeld om na sy gesagsvolle lering te luister. Jesus het darem seker tyd vir voorbereiding enersyds maar ook rus andersyds nodig. Die mammas word summier die deur gewys. Jesus het nie tyd vir kinders nie.


Ek gebruik hierdie gedeelte graag wanneer ek die geleentheid het om met kinders te werk. Jesus toon sy verontwaardiging en wys sy dissipels daarop dat die Koninkryk van die hemel juis vir mense soos hulle bedoel is.


God vra na ongekunstelde, ongekompliseerde geloof. Eg kinderlik en sonder pretensie. Eenvoud en sonder toerlantyntjies.


Die verhaal is bekend. Ek dink Jesus het die kinders stukkend gesoen, met hulle gespeel en elke oomblik daarvan geniet. Om nie van die kinders te praat nie.


Het jy ook soos ek meer kinderlike geloofsvertroue nodig?
Kom dat Jesus jou n bietjie bederf.Markus 10:13


Jannie Pelser