Johannes 20: 16              

Jesus het vir haar gesê: “Maria!” Sy draai na Hom toe en sê in Hebreeus vir Hom: “Rabboeni!” Dit beteken leermeester.

In die opstandingsverhaal vind ons ʼn baie treurige Maria Magdalena voor die oop graf. Sy sien twee engele maar interpreteer nie die wonder wat voor haar oë afspeel nie.

Sy word bewus van die teenwoordigheid van iemand anders maar besef nie dat die opgestane Christus self is nie. Hy vra waarom sy so treurig en omdat sy dink dat hy ʼn tuinier is vra sy of hy die liggaam van Jesus weggeneem het. Dan praat Jesus weer en noem haar op haar naam.

Iets in die wyse waarop Hy met haar praat roep tientalle ervarings in die teenwoordigheid van Jesus op voor sy kruisiging daardie Goeie Vrydag. Sy herken die stem en besef dat dit Jesus self is wat met haar praat. Dan roep Jesus haar om die dissipels te gaan vertel wat sy so pas beleef het.

Die gedeelte laat my dink aan die wonder van my naam op die lippe van Jesus. Ek probeer my voorstel hoe dit moet klink, wat sy stemtoon sou inhou, wat met my sou gebeur.

Die Bybel sê “Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne”.

Elkeen van ons het ʼn naam. Ons het ʼn identiteit, persoonlikheid, konteks. Ons is somtyds ewe hopeloos en treurig as wat Maria Magdalene op hierdie stadium was.

Drome lê aan skerwe. Die lewe het sin en betekenis verloor.

Dis moeilik om aan te gaan as jou hoop verydel is. Jesus verteenwoordig daardie hoop. Die opgestane Christus roep jou vandag op jou naam, Hy roep jou agter Hom aan, Hy verseker jou van sy oorwinning wat in jou lewe en omstandighede verwerklik word. 

Word vir ʼn oomblik stil.

Doof die ander stemme uit.

Herken jy sy stem?

Hy roep na jou, bevestig sy liefde en krag in jou en stuur jou om die Goeie Nuus met ander te gaan deel.

Jou naam op Jesus se lippe.

Dit maak die wêreld se verskil.

JESAJA 43:1

Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne.

ReplyReply allForward