Daar is telkens drie lydingsaankondiginge in elk van die Evangelies, Matteus, Markus, Lukas. In Johannes doen Jesus dit anders.


As jy die gedeeltes gaan lees is daar ʼn interessante klemverskuiwing in elk. Jy gaan dit waarskynlik die eerste keer mis. Trouens ek het dit nou eers raakgesien en het die gedeelte male sonder tal gelees.


Kyk saam met my na die eerste aankondiging in Markus 8:31
“Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat Hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word, en drie dae later moet opstaan”.


Die woordjie “moet” is opvallend nie waar nie. Dit word vier keer herhaal. Hier is sprake van ʼn Goddelike noodwendigheid. Dit is dringende noodsaaklik en onvermydelik. Dit is die enigste manier waarop die wêreld op ʼn ander trajek geplaas kan word. Dit is onverhandelbaar en duidelik. Daar is nie sprake van toeval, ʼn ongelukkige sameloop van omstandighede, tragedie of ongeluk nie. Die gebeure is Goddelik en van die grondligging van die wêreld al reeds so bepaal. Niemand steel Jesus se lewe nie, allermins die duiwel. Hy gee dit. Die Vader gee sy Seun. Dit is terwille van mense.


MATTEUS 20:28
So is dit ook met die Seun van die mens: Hy het nie gekom om gedien te word nie maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense.”
Die imperatief is sekerlik dat ook ons geroep word om ons kruis te dra.
ROMEINE 8:17
En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid.

Ons identifiseer met Christus in sy lyding. Ons ly nie soos Jesus ly nie. Sy lyding is onverbiddelik wreed en bykans onverskoonbaar. Vuil mense hande waag dit aan die lewe van God se Seun. Tog moet dit gebeur. Amper misterieus onverstaanbaar, nie waar nie?
Daar is egter ook ʼn “moet” met betrekking tot ons optrede, gehoorsaamheid, gewilligheid om te vertel en te getuig. Ons kan nie anders nie.

Die wêreld smag daarna.