Bedaar! Bly kalm! Moenie bang wees nie! Moet jou nie ontstel oor hierdie twee stukke brandhout nie, hulle rook net. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resin en sy Arameërs en van Peka seun van Remalja nie.

Lees gerus die betrokke gedeelte in die Bybel. Die koning van die Arameërs en die koning van Israel het saamgespan om die Juda, die Suid Ryk van Israel te oorrompel. Uit die aard van die saak ontstel die nuus vir Agas, koning van Juda baie. Die profeet Jesaja tree toe met hierdie bemoedigende boodskap van die Here.

Ons word bykans daagliks deur omstandighede bedreig. Baie daarvan is totaal buite ons beheer. Om nie beheer te hê nie laat ʼn mens met ʼn gevoel van desperaatheid en spanning. Die teksvers besweer die bedreiging wat vanuit die noorde kom in duidelike terme. God is in beheer.

Die byvoeglike naamwoorde wat gebruik word beskryf ons reaksie op slegte nuus raak. In stede van bedaar is ons ʼn bol negatiewe energie. In stede van kalmte is ons binneste een groot stormsee. In stede van nie vertroue oorrompel vrees ons. In stede van rustig wees is ons tot in ons diepste wese ontsteld. Dis die natuurlike reaksie op stres . Dis egter nie ʼn geestelike reaksie daarop nie.

God is in beheer. Hy waak oor die belange van sy kinders. Die onreg het nie ʼn mandaat om jou lewe te ontwrig nie.

Weerstaan die bose en hy sal van jou wegvlug.
Moenie bang wees nie.

Vertrou.

Groete, Jannie Pelser