Elke dag, genade gawe soos dit is, is onbekend. Wat die inhoud van die dag gaan wees is eweneens onbekend.
Jy mag afsprake hê maar jy weet nie of jy daar gaan uitkom nie.
Jy mag vriende ontmoet maar jy weet nie of die afspraak gaan bly staan nie.
Jy mag kennis neem van verwikkelinge in die wêreldpolitiek maar weet nie of die derde wêreldoorlog op hande is nie.
Besighede beplan vir ʼn betekenisvolle dag maar ons weet nie wat wêreldmarkte gaan maak nie.
Ons beplan maar weet nie of Jesus dalk vandag op die wolke verskyn nie.
Ons het net die oomblik. Dit kortstondig en momenteel. 
Dit beteken uiteraard nie dat ons nie moet beplan en dagboek nie. Orde is deel van volwasse wees. Alles gebeur in tyd en tyd staan nie stil nie. Mense het programme en dit moet respekteer word.
Uiteindelik tas ons soos blindes in die donker tensy God die lig van ons lewens is. Dan kan die lewe maar gebeur. Ja, ons bid vir veiligheid en guns, vir voorspoed en betekenis, maar alles is  sy hande. Die duisternis sal nie seëvier nie en die bose sal nie triomfeer nie. Jesus is daarvan die waarborg. 
Ons name is geskryf in die boek van die lewe en die Lam. Niks kan ons vervreem van ʼn liefdevolle God nie. Vir hulle wat Hom liefhet werk alles ten goede. Niks is vir die Almagtige onbekend nie. My lewensdae is lankal reeds opgeskryf. Ek is geseënd met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, in Christus Jesus uitverkies tot die lewe en ʼn vrugbare een daarby.
Hy skryf die woorde op my tong, 
Hy maak my bekwaam as ek moet rekenskap gee. 
Met Hom spring ek oor ʼn muur en loop ek ʼn bende storm. 
Hy is my anker en my hoop. 
Die dag en wat dit mag inhou is onbekend. 
Ek weet nie maar Hy weet. 
Ek kan nie maar Hy kan. Ek rus in Hom. 
Carpe diem. Gryp die dag.
“This is the day that the Lord has made.
Let us rejoice and be glad in it”.
Deel (share) gerus hierdie waarheid met iemand vandag. 
Groete
Jannie Pelser
Rant en Dal Prisma