Is jy
The Great in the Great Commission?
Ek het pas die biografie van die wêreldbekende evangelis, Reinhard
Bonnke ontvang. Soos gewoonlik word aanbevelings geskryf op die omslag deur
gesaghebbende persone wat die boek aanbeveel. Een van die aanbevelings lees “Reinhard
Bonnke truly exemplifies the Great in the Great Commission”. Ek weet dat die
bedoeling nie helde verering is nie maar iets anders wil oordra. Bonnke is
bekend vir sy getuienis en visie “and Africa will be saved”
Ons het hier met ʼn man te doen wat so in beslag geneem is deur
die “groot opdrag, Matt 28:19) enersyds en die massas onbekeerdes andersyds dat
hy geen moeite ontsien om sy roeping uit te voer nie. Jy sal seker al gehoor
het van die saamtrekke in verskeie lande van die wêreld waar honderde duisende
mense vir ʼn byeenkoms opdaag en waar wondergenesings aan die orde van die dag
is. Sover ek weet het hy nou afgetree en gaan die jeugdige Daniel Kolenda voort
met die werk en visie.
Die vraag wat by my opkom is hoe begeesterd ons regtig is
wanneer dit by die redding van mense kom? Is dit belangrik genoeg dat ons
moeite sal doen om daardie persoon terwille van sy ewige heil en verlossing te
leer ken en indien moontlik vanuit ʼn vertrouensverhouding Jesus met hom te deel?
Wat van die mense in ons onmiddellike omgewing, selfs gesins-
en familielede van wie jy weet dat hul saak met die Here nie reg is nie?
Hoe is ons betrokke by die uitbreiding van God se Koninkryk
op aarde deur ons gebede, finansiële en ander tipes ondersteuning?
Waarmee het die Here jou toevertrou en hoe kan dit die saak
van die Koninkryk bevoordeel?
Hierdie is belangrike sake, wat kan tog daarmee vergelyk?
God wil ons almal gebruik. Daar is geen beperking aan wat Hy
kan en wil doen deur ʼn lewe wat aan Hom toegewy is nie.
Afrika mag te groot en selfs bedreigend wees as ʼn visie maar
wat van ʼn mantra wat getuig..”my kantoor/kollegas/familie/kinders/gemeenskap
sal gered word”?
Die Here help my daartoe.