Verbeelding is ʼn wonderlike gawe. Dit is om die werklikhede en beperkthede van jou konteks en van hierdie wêreld te omseil en jouself in ʼn wonderwêreld te bevind. Geen beperkings, geen stremming en oponthoud. Alles werk uit. Natuurlik kan ʼn mens se verbeelding met jou weghardloop sodat dit eerder iets negatief as positief raak. Selfs wat jou verbeelding betref moet jy beheer behou.

Mnr Ramaphosa in sy toespraak voor die Business Economic Indaba vra sy gehoor of hulle ʼn Suid Afrika kan verbeeld (imagine) met ʼn groeikoers van 5-7%. Natuurlik skop allerlei verskonings en beperkende omstandighede in en hy het dit toegegee. The “inhibitors” moet uit die weg geruim word. Hy het homself daartoe verbind.

Feit van die saak is ʼn mens begin by die ideaal, die droom, die visie en skep van daaruit moed om die beperkinge te omseil. Vir die meeste probleme en uitdagings is daar oplossings. Ons is darem aangewese op die leiding, bemagtiging en wonderlike bediening van die Heilige Gees of hoe? Alles is vir Hom deursigtig en geen uitdaging is te groot nie.

Die vraag is, wat imagine jy t.o.v. jou persoonlike konteks? Is jy so vasgevang is die roetine van elke dag en die sleur wat daarmee saamgaan dat jy daarvan nie kan ontsnap nie? Die sin moet dalk eerder lees, nie wil ontsnap nie. Dit het jou plek van veiligheid geword.
In konsentriese sirkels kan ek vra wat jy imagine vir jou gesin, sosiale kring, gemeente,gemeenskap en Suid Afrika? Ja, kan Suid Afrika anders daar uitsien?

Gee jou verbeelding vir ʼn slag vrye teuels. Alles in hierdie wêreld het met ʼn idee begin. Baie van daardie idees is met weerstand, bespotting en ongeloof begroet. Kyk na jou leefwêreld vandag. Die enorme moontlikhede en voordele van die tegnologie. Iewers het iemand gevra…se nou maar…en dit was al wat nodig was.

Ps.18:30 
Met u hulp loop ek ‘n oormag storm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie.


Groete, Jannie Pelser