Mark 10:

49           Jesus het gaan staan en gesê: “Roep hom nader.” Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom: “Hou moed! Staan op! Hy roep jou.”

50           Hy het sy bokleed net daar gelos en opgespring en na Jesus toe gegaan.

51           Jesus vra vir hom: “Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?” “Rabboeni,” sê die blinde man vir Hom, “dat ek kan sien.”

Die desperate soeke van die blinde man val op. As Jesus hom nader roep spring hy op en laat sy bokleed net daar. Daar is nie tyd nie en wat nie belangrik is nie kan maar agterweë bly. Die hoofsaak is dat hy vandag by Jesus aankom.

Jesus is in elk geval nie geïnteresseerd in die “wrapping” nie. Die naakte, opregte, soekende en desperate hart alleen beïndruk Hom.

Interessant dat Jesus vir hom vra wat hy van Jesus verlang.

Dit is tog ooglopend.

Die man is blind. In sy voorkennis weet Jesus tog alles. Die lewe le soos ʼn geopende boek voor Hom. Daar is nog nie eers ʼn woord op ons lippe nie of Hy weet wat dit gaan wees. Desnieteenstaande vra Jesus vir Hom wat hy van Hom wil hê.

Die Here wil dat ons spesifiek sal wees in ons gebede en soeke. Ons gebed is dikwels algemene en generiese versoeke. Dit beteken nie dat dit nie belangrik is nie maar om jou eie nood te verwoord, is die begin van die wonderwerk. Dit is asof jy jou vinger op die seerplek plaas en eg kinderlik wys waar dit pyn.

Ek geniet dit terdeë as my kleinkind vir my wys waar die “eina” is. As oupa eers ʼn soentjie gegee het is alles beter, sommer baie beter.

Gebed is nie ʼn versameling van algemene opmerkings wat onder enige omstandigheid steeds geld nie.

“Wees met so en so is pragtig, maar wat is die spesifieke behoefte?

Gee ons vandag ons daaglikse brood is uiteraard legitiem maar wat is dit spesifiek wat gevra word?

Is dit finansiële uitdagings, is dit siekte wat jou vermoë om ʼn inkomste te verdien in die wiele ry?

Is dit die ekonomie wat onseker en uitdagend is?

Is die nood groter as wat jy kan verdien?

Sê dit netso, presies, sonder omhaal van woorde, vir die Een wat alles weet. Hy wil dit van jou hê.

“Here, hier is die seerplek. Soen dit asb. gesond”.

Jesus staan gereed om jou in jou nood te ontmoet.

Hou moed! Staan op! Hy roep jou.