Hou jou oë op Jesus

HEBREËRS 12:2die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. 

Dit is ʼn uitdagende wêreld waarin ons woon. Dit klink al soos ʼn cliché maar dit is steeds die waarheid. Die negatiewe dinge wat rondom ons gebeur kan ʼn mens laat fokus verloor. Onderskeiding is meer nodig as ooit tevore
FILIPPENSE 1:10
sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. Onderskeiding werk aan die hand van belangrike vrae
–              Wie is ek ten diepste en wie wil ek wees?
–              Wat is God se bedoeling met my lewe?
–              Waarvan is ek deel en waarvan wil ek deel wees?
–              Is die lewe sinvol soos ek dit tans lewe?
–              Is daar veranderinge wat my op ʼn beter (ander) trajek kan plaas?
–              Wat gaan ek doen om dit te verwerklik?
Miskien wil jy vandag begin om van hierdie vrae te bedink. Dalk op ʼn skaal van 1-10 jou lewe te beoordeel (nie veroordeel en negativisme nie) en evalueer.
Mens moet tog eers onderskei waar jy jouself tans bevind. Die gemiddeld van die punte mag ʼn aanduiding wees van presies hoe sinvol jy die lewe tans ervaar.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Ons sal in die volgende blogs op reis gaan met hierdie vrae.