Hoe kyk God na ons?

Rigters 6:12
Die Engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: “Die Here is by jou, dapper man!”
 

God is soewerein en het aan niks behoefte nie. Dit is ons wat afhanklik, aangewese en behoeftig is. Die Here dink egter nie aan ons in minderwaardige terme nie. Hy praat van ons is lieflingterme, ons is sy oogappel, gesamentlik sy volk vir wie Hy baie liefhet. Ons is nie minderwaardig nie. Daar is ʼn verskil tussen minderwaardig en afhanklik.
Die Bybel sê dat die Here buitegewoon opgewonde is oor sy kinders en soos enige Vader trots is op die wat Hom dien en eer.
Gideon is ʼn baie goeie demonstrasie van hierdie waarheid. Hy is doodsbenoud omdat die Medianiete sy volk ernstig bedreig. Hulle het al enorme verliese gely en woon letterlik in rotsskeure en skuilings. Alles van waarde is vernietig en steeds is die aanslag nie afgeweer nie. Ook Gideon kruip weg. Dis waar die Here hom ontmoet. Hy wys hom nie tereg nie, Hy veroordeel hom nie, Hy spreek hom verrassend aan as ʼn dapper man. Wat die Here raaksien is Gideon se potensiaal as hy leer om uit die krag en vermoë van God te leef. Die res van die verhaal is bekend. Gideon oorwin die ontelbare vyand met ʼn skamele 300 manne en ʼn eenvoudige strategie. Wees realisties oor jouself (afhanklik, klein, aangewese) sonder om minderwaardig te wees (God s’n, prins, Koningskind, Verbondskind, gedoopte, heilige, regverdige…)
Sefanja 3:17
Die Here jou God is by jou, Hy, die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou, Hy is stil-tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou:
Ons kan soveel meer wees as ons eie
Jesaja 43:1
Maar nou, so sê die HERE, jou Skepper, o Jakob, en jou Formeerder, o Israel: Wees nie bevrees nie, want Ek het jou verlos; Ek het jou by jou naam geroep; jy is myne! 16  
Ek het jou naam in my handpalms gegraveer, Ek sien jou mure altyd voor my.
Jesaja 49:16
Psalm 8:6
U het hom net ‘n bietjie minder as ‘n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon
Gebed
Liewe Here
Hoe groot is U Naam op die aarde.
Kinders en suigelinge besing U lof.
Ek ook.
Dankie dat ek kosbaar is vir U.
U is ook kosbaar vir my.
Amen