Here
stuur die reën – nuutgedink oor sonde belydenis
Ons
is tans op ’n gebedstoer deur Suid-Afrika. Ses en dertig gebedsvenote van oor
die hele wêreld bykans, is saamgetrek en bid strategies vir verandering in
Suid-Afrika. Die inisiatief se naam is Global Prayer Safari met die onderskrif,
“Pray on sight with insight”. Derhalwe word by strategiese plekke stilgehou en
tyd in gebed deurgebring n.a.v. die besondere konteks en behoeftes wat
tersaaklik is.
Ons
is deurentyd bewus van die waternood nie alleen in Kaapstad en die Wes-Kaap
nie, maar inderdaad op verskeie plekke in Suid-Afrika. Die Oos-Kaap, Limpopo en
Noord-Kaap is ewe droog. Ons glo dat God by magte is om selfs buite seisoen
reën te gee en bid daarvoor.
Die
vernietigende gevolge van die droogte is sover ons reis duidelik sigbaar.
Sommige dele lyk soos woestyngebied en daar is letterlik geen weiding op die
land nie. Ons is dankbaar vir die mooi reën wat op ander plekke geval het.
Onderweg
na Kaapstad het die groep by hospitale, skole en kerke gebid. Ons het
wonderlike mense ontmoet, egte Christene in leiersposisies met ’n passie vir
God se saak. God is aan die werk.
Terug
by die droogte in die Kaap.
Daar
is weereens oproepe dat Christene bymekaar sal kom en bely. Ek moes mooi nadink
hieroor en wil waag om enkele opmerkings te maak:
Belydenis
is die grondhouding van ’n gelowige. Dis die manier waarop ons lewe omdat ons
diep bewus is van ons geneigdheid tot die verlede. Ons leer dat ons, ons skuld
moet bely in die Onse Vader. Ons weet van die aanvanklike en daaglikse bekering
en maak daarmee erns. Ons bely reeds sedert 2001 toe Graham Power, ’n sakeman
van Kaapstad opdrag van die Here gekry het dat Christene hulself moet
verootmoedig. Nagenoeg 35 000 mense het by Nuweland bymekaargetrek. Sedertdien
het ’n gebedsherlewing losgebreek en speel belydenis ’n belangrike rol. Die
gebed in 2 Kor. 7: 13 is rigtinggewend, “as my volk oor wie my Naam uitgeroep
is..”.
Dis
minstens sewentien jaar van belydenis. In die jongste verlede het nie minder as
700 000 mense digby Bloemfontein bymekaargekom in ’n verbeeldingryke
gebedsdbyeenkoms. Soveel waardering vir die inisiatief en gehoorsaamheid van
die organiseerders. Ek was daar en dit was ’n besondere geleentheid en sal ’n
mens lank bybly.
Ons
is verleë met “nie rede vind” vir iets wat gebeur het of gebeur nie.
Ons
moet kan sin maak van omstandighede en soek totdat ons ’n antwoord kry wat ons
bevredig of vrede gee.
Waarom
is dit so droog en waarom antwoord God nie ons gebede nie?
Daar
moet ’n rede wees redeneer ons bykans outomaties. Oorsaak en gevolg, skuld moet
iewers gesoek en geposisioneer word. Uiteraard kan dit nie God se skuld wees
dat dit nie reën nie. Dan moet dit ons skuld wees. Ons het skuld, skuld wat ons
al vir sewentien jaar bely.
Ons
werk met die kategorieë van wit en swart maar vergeet dat grys ook ’n kleur is.
Alles kan nie verklaar word nie. Ons verstaan nie alles nie en word ook nie
geroep om ’n antwoord vir elke gebeurlikheid aan te bied nie. Om doodgewoon te
erken dat ons nie weet nie is eerlik en gepas.
Waarom
reën dit nie ten spyte daarvan dat ons reeds vir 17 jaar belydenis doen?
Ons
weet nie, verstaan nie, maar vertrou.
Die
gebed van 2 Kor. 7:13 het verskeie bewegings. Die laaste voordat God die land
genees het met reg leef te doen. Opstaan van die knieë af en in gehoorsaamheid
saamwerk aan die transformasie en vernuwing van ons wêreld, God se Koninkryk
sien kom.
Dit
is belangrik om te bely maar ons kan nie daar kamp opslaan nie. Dis tyd vir
skouer aan die wiel sit en in die kragveld van die Gees lewensveranderend hoop
bring.
Daar
is ’n ander perspektief. Vanuit ons skeppingsopdrag het ons die taak om die
aarde op verantwoordelike wyse te bestuur. Damme bou sodat daar water is in
droë tye is een daarvan. Spaarsaam en verantwoordelik werk met die bronne wat
tot ons beskikking is, is ’n ander. Respek openbaar vir die gawes wat God gee
deur dit met waardering aan te wend is ’n ander.
Ja,
ons kan en moet bely dat ons politiek bedryf en stemme gewerf het toe ons moes
voorsiening maak. Doen dit en kry daarmee klaar. Sorg dat die werk gedoen word.
Ek wonder stellig of God nie die droogte toelaat om ons wakker te maak vir tye
wat kom nie. Weerspatrone verander en dis ’n realiteit waarmee rekening gehou
moet word. Dit help nie om wanneer droë tye kom altyd weer by God aan te klop
vir uitkoms nie. Ons moes en moet voorsiening maak.
Ek
is bekommerd dat ons te gemaklik met God en sy Woord omgaan en die voorreg om
namens Hom te praat ons nederige afhanklikheid effe vergeet.
Ons
praat altyd voorlopig en versigtig oor God. Om dogmatiese aankondigings te doen
en dan nie verantwoordelikheid te aanvaar wanneer dit nie materialiseer nie, is
oneerlik. So sou ’n vernietigende Tsunami die Kaap getref het met jaarwisseling.
Dit het natuurlik nie gebeur nie, maar die profeet is stil. Dit doen ons boodskap
oneindig skade.
Bid
is belangrik. Belydenis ook maar dan moet ons opstaan en gaan doen en uit die
geloof lewe. As dit reën loof ons die Here vir genade en as dit nie reën nie
loof ons Hom steeds. Ons bid vir genade, innovasie en kreatiwiteit, vir die bemagtiging
van die Skeppergees dat ons ons mandaat om die aarde te bestuur tot voordeel
van sy mense met verantwoordelikheid kan uitvoer.
Almal
het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. ‘Is die Kaap
meer of minder sondig as die res van die land?. Uiteraard nie. As God reën gee
op een plek en dit oënskynlik op ’n ander plek weerhou is Hy onregverdig of
nie?
Verkondig
die Evangelie en laat die Gees toe om sy werk in mense se lewens te doen. As
ons sonde wil preek maak seker dat jy niks uitlaat nie. Dan moet jy met elke
sonde in die boek deel en dit kan uiteraard nie.
Groot
waardering vir elke saamtrek. Groot waardering vir geloof en geestelike waagmoed.
Effe bekommerd dat ons God in ’n blik van oorsaak en gevolg wil druk. God gaan
nie by ons skemas inpas nie. Hy weier om dit te doen. Buig eerder voor die
misterie van sy goedheid en genade en leef deur sy Gees.