Vandag vier ons Hemelvaart. Dit beteken dat ons opnuut bewus word van die betekenis van die hemelvaart van Jesus vir ons lewens, ons konteks en ons uitdagings.

Dit voel asof daar deesdae niks anders is wat nuuswaardig is behalwe Covid-19 nie. Die koerant, TV nuus en gesprekke rondom die tafel sentreer alles oor hierdie smartlike weg wat die wêreld tans bewandel. Dit is hartseer dat meer as 3.5 miljoen mense wêreldwyd al infekteer is en dat honderde duisende gesterf het.  Ook in Suid Afrika neem die infeksies en sterftes onrusbarend toe. Viroloë waarsku ons dat daar ʼn moeisame en uitdagende tyd vir ons mag voorlê.

Het Hemelvaart enige iets vir ons te sê binne hierdie konteks?

Ek is daarvan oortuig.

Aan die einde van Jesus se aardse optrede, sy kruisdood en opstanding agter die rug, die prys vir ons verlossing volledig vereffen, belowe Hy dat, nadat Hy na sy Vader vertrek het, die Heilige Gees woning sal maak in mense se harte en hulle sal herinner aan alles waarvoor Jesus geleef en gesterf het.

Lukas vertel dat Jesus gedurende die veertig dae nadat Hy opgewek is uit die dood by verskeie geleenthede aan sy apostels verskyn het en met hulle gepraat het oor die dinge van die Koninkryk. Hierdie dinge word as bevele beskryf, opdragte.

Jesus se Hemelvaart beteken die einde van een era en die begin van ʼn nuwe. In beide speel die mens ʼn sleutelrol.

Voor die Hemelvaart loop Jesus ʼn drie jaar intense pad met sy dissipels. Hy herinner hulle aan die hart van God naamlik dat alle mense gered sal word. Hy rus hulle toe met kennis en ervaring wat hulle vir hul taak voorberei.

Hy wys deur sy woorde en dade hoe Koninkryksburgers leef en optree. Hy beleef aan sy eie lyf alles waarmee sy volgelinge gekonfronteer sal word. Dan wanneer die skoling afgehandel is vertrek Hy terug na die hemel. Die opleidingstyd is verby. Nou moet die apostels gaan doen waarvoor hulle opgelei is.

Sy hemelvaart is ʼn mosie van vertroue, enersyds in die kwaliteit en volledigheid van sy opleiding en andersyds van die gereedheid van die apostels om in sy voetspore te gaan loop. Hy sou sekerlik nie met werk wat nie afgehandel is vertrek het nie. Hy sou tog nie wetende dat net ʼn gedeelte van die toerusting wat sy kerk nodig het aangebied is nie. Hy vertrek nie in die middel van die semester voordat die kurrikulum deurgewerk is nie.  Hy maak seker dat hulle het en weet wat nodig is om aan te gaan met die werk.

Ja, die feit van Jesus se hemelvaart ontstel die dissipels intens. Wat gaan nou gebeur? Hulle het so gewoond, so afhanklik, so aangewese geraak op Jesus. Hulle kon altyd terugrapporteer en weet dat Hy vir hulle ʼn vangnet sou wees. Nou gaan Hy weg en laat hulle oënskynlik as weeskinders agter. Nee, sê Jesus, Ek is met julle, al die dae van die lewe. Gaan en maak dissipels. Ek sal julle nooit begewe en nooit verlaat nie. Ek is Immanuel, God is by julle.

Hemelvaart se boodskap aan Christene in ʼn tyd soos hierdie is ʼn mosie van vertroue van Jesus se kant af dat ons kan doen wat nodig is ten einde die visie van die Koninkryk van God in ons midde ʼn werklikheid te maak.

Jesus het ons nie aan onsself oorgelaat nie.

Die Bybel is die neerslag van alles wat Hy gedoen en gesê het.

Die Heilige Gees herinner ons aan daardie waarhede.

Dit is nie nou die tyd om te gaan lê nie. Hemelvaart is ons oproepinstruksies, dis ons wakker word oomblik, dit is Jesus se mosie van vertroue in sy kerk.

In die wêreld sal julle dit moeilik hê, het Hy ons gewaarsku.

Dit laat ons met baie vrae, dit laat ons onseker en bekommerd voel maar Hy het ons nie aan onsself oorgelaat nie. Ons het sy Woord, sy voorbeeld, sy lering, sy dade as handleiding en instruksie en demonstrasie.

Die gelykenis van die eienaar van die land wat sy personeel bymekaar geroep en aan elkeen talente toevertrou het kom by my op. Een kry vyf talente, een drie en die ander een talent. Dit word van hulle verwag om daarmee te woeker. As die eienaar terug kom wil Hy sien wat daarvan geword het.

Die personeel het alles tot hul beskikking om vrugbaar besig te wees met hul opdrag. Niks is uitstaande nie. Die eienaar het self eers gewys wat van sy personeel verwag sou word. Hulle is sonder verweer. Wat het jy met jou talente gedoen gaan Hy later vra.

Jesus het ons nie alleen gelos nie. Die Heilige Gees het gekom. Jesus kom egter weer. Ons sal geen verweer hê as ons nie met die dinge VAN DIE Koninkryk besig was nie.

Covid-19 skenk aan ons ʼn unieke geleentheid om met die Koninkryk besig te wees. Elkeen in ooreenstemming met sy of haar talente en vermoë. Hy gaan nie van ons vra wat ons nie gehad het om mee te werk nie. Hy gaan egter vra wat ons gedoen het met wat Hy aan ons toevertrou het.

Covid-19 is die toets.

Sal jy dit slaag?

Our God is an awesome God

He reigns from heaven above

With wisdom, power, and love

Our God is an awesome God

Groete

Jannie Pelser

Organiseerder

ToekomsVenster