Rom. 4: 20 Hy het nie in ongeloof begin twyfel aan die belofte van God nie, maar hy is in sy geloof versterk en het aan God die eer gegee. Hy was ook ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat Hy beloof het. Deurdat Abraham geglo het, het God hom dus vrygespreek

Ja, ek weet jy ken die oefening. Met verwysing na die lewe en die vele uitdagings wat dit bied is die vraag hoe ons daarop reageer.

Ons elkeen het verskillende persoonlikhede, ʼn legio invloede in ons lewens, ʼn eie konteks en ʼn eie storie.

As die lewe jou na jou beoordeling aanmekaar onredelik behandel kan ʼn mens verstaan dat jy ʼn sensitiwiteit het wat die vraag betref. Ek dink nie daar is een enkele mens wat ʼn volmaakte lewe het nie, trouens ek het sulke mense nog nooit ontmoet nie.

Idealisme en ʼn positiewe lewensingesteldheid is een ding maar een of ander tyd betrap die lewe jou onverhoeds en staan jy verleë omdat jy dit nie kan hanteer nie. Ons is nog nie in die hemel nie en hemel op aarde is ʼn hersenskim.

Die lewe is kompleks en Suid Afrika bied meer as een rede tot selfs paniek, kommer, angstigheid en selfs moedeloosheid. Tog kan ons besluit of die lewe ons gaan onderkry of nie. Die keuse berus by ons wat ons met die ongemaklike dinge wat op ons pad kom doen.

Die leë glas benadering word deur ʼn negatiewe lewensingesteldheid in stand gehou. Die basis daarvan is ongeloof en ongeloof ondersteun nie die beloftes van God nie.

Hebr.11: 6

En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en ’n beloner is van die wat Hom soek.

Abraham het God geglo en dit is hom tot “geregtigheid” gereken. In gewone taal beteken dit dat God die geloofsvertroue van Abraham geseën het en dat hy die voordeel daarvan kon beleef.

Hou in gedagte dat daar tog dinge was wat in Abraham se tyd, ten spyte van die beloftes, nie in vervulling getree het nie. Hebr.11:13

In die geloof het hulle almal gesterwe sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op aarde was.

Dit is nie die verwagte uitkoms wat die finale sê het nie maar die wete dat God, deur die omstandighede, Jesus in my na vore wil laat tree. Daarom dat die “glas is half vol” benadering ʼn mens uitnooi om moontlikhede en waarskynlikhede vanuit ʼn stewige dosis geloofsvertroue en verwagting te omhels. God laat immers alles ten goede meewerk vir die wat Hy geroep het en wat op Hom vertrou.

ROMEINE 8:28

Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.

Wat pla vandag? Daar is waarskynlik iets.

Is jou benadering dat die lewe (desnoods God ook) onregverdig is en dat jy moeg is vir aan die kortste end trek? Die Psalmdigter was meermale daar maar het hom telkens weer tot die God van gister en eergister bekeer. Dit is die God van getrouheid.

In retrospek kan ons mos almal sê dat dinge aan die einde tog uitgewerk het, dat die Here ons nie alleen gelos het nie, dat Hy ons ondersteun en bemoedig het.

Mag hierdie week merkwaardig wees, selfs al is die glas (net) halfvol.

Ps. 18:30

Met u hulp loop ek ‘n oormag storm, met my God by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie.