Miga 4:1-2

Daar kom ‘n tyd dat die berg waarop die huis van die Here is, ‘n blywende plek sal hê bokant die bergtoppe en sal uitstaan bo die heuwels. Die volke sal daarheen stroom,           

2             baie nasies sal daarnatoe gaan en sê: “Kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob sodat Hy ons sy wil kan leer en ons daarvolgens kan lewe, want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here.”

As jy saam met my blaai deur die profeet Miga val dit jou op hoedat die donkerste donker deur ʼn ligstraal soos uit die hemel verdryf word

Beloftes van mense beteken relatief min. Ons weet immers van watse stoffasie ons gemaak is.

God se beloftes is anders, heeltemal anders. Hy is getrou en ʼn Waarmaker daarvan.

Beloftes hou ʼn mens aan die gang. Die moeilikste omdstandighede kan deur ʼn betekenisvolle belofte verduur word.

Beloftes is soos ʼn reddingsboei wat na jou uitgegooi word. Dit is iets om aan vas te hou.

Dit beteken dat die son weer gaan opkom, dat jou omstandighede nie die finale woord spreek nie.

Dit is soos ʼn nuwe dag, die eerste strale van die opkomende son is op die horison merkbaar.

Dis die wonderlike reëlmaat van die geskape werklikheid, nie waar nie? Dit was van die begin af so.

Die son gaan onder en die donker volg.

Somtyds het dit soos skemer ʼn aanloop. Die oorweldigende gedagte dat jy van die donker nie gaan ontsnap nie, ontstel en maak jou gespanne.

“Ek sal deur hierdie donker moet kom” sê jy vir jouself. Daar is nie ʼn kortpad nie. Ek sal moet verduur, ongeag hoe lank die donker gaan aanhou.

Maar daar is ʼn belofte.

Alle donker word met lig opgevolg.

Dit is onafwendbaar.

Donker spreek nie die laaste woord nie, nooit nie, tersy jy besluit om die donker jou woning te maak.

Donker en lig is aardsvyande. Die lig oorwin elke keer.

Dit mag pas donker geword het in jou lewe.

Byt vas. God het jou nie vergeet nie.

Dit mag middernag wees en die slaap bly jou ontwyk. Jy is halfpad. Moenie nou opgee nie.

Dit raak vyf uur in die more en jy verbeel jou nie, die voëltjies sing.

Hulle kondig die nuwe dag aan.

God se beloftes gedy.