Job het maar ʼn moeilike lewe gehad. Hy het min verstaan van die gesprek wat tussen God en die Satan plaasgevind het. Eers het die duiwel beweer dat Job die Here dien terwille van die materiële voorspoed wat hy geniet. Toe die Here hom dit nie toegee nie het hy dit gewaag om Job se familie te betrek. Die gevolg was baie hartseer en geloofsworsteling vir Job, sy vrou en vriende. Elkeen probeer ʼn verklaring gee vir Job se dilemma. Job se vrou moedig hom aan om God te vervloek. Job self verwens sy geboortedag. Sy vriende probeer hom oortuig dat dit persoonlike sonde is wat hom in hierdie omstandighede laat beland het. Job hou vol dat hy onskuldig is.

Vanuit hul eie verstaan en teologiese raamwerk ( oorsaak en gevolg) is sy vriende met hom in gesprek in Job 22. Hulle raai hom aan om hom van sy verkeerde wee te bekeer, nie op aardse rykdomme te bou nie maar God sy goud en silwer te maak. Alhoewel ons nie met Job se vriende saamstem nie (ons het die voordeel van die teks) stem ons saam met die gedagte dat aardse rykdom op die lang duur nie bevredig nie. Die Bybel sê waar jou skat is daar sal jou hart ook wees. Dit moedig ons aan om rykdom te vergader waar mot en roes nie verniel nie. Jesus roep ons tot ʼn lewe van ware rykdom. Dit ontdek ons in verhouding met Hom. Eers die Koninkryk, sê die bekende teks. Dan kom die ander dinge sonder veel moeite.

Maak God vandag en elke dag jou goud en silwer.

Dit het ewigheidswaarde.

Job 22 : 23-25As jy terugkom na die Almagtige toe, sal jy herstel word.
As jy die kwaad ver van jou woonplek af hou,
jou goud as nikswerd beskou,
die goud uit Ofir as so min werd as ‘n klip in die spruit,
sal die Almagtige jou goud wees,
jou skat aan silwer.