Ek het ’n kleintjie dood aan mense wat so gemaklik oor God, sy wese, doen en late gesels. Dit klink of hulle alles verstaan en vir alles ’n antwoord het. My antwoorde het opgedroog. Ek is stil eerbiedig en respekvol in die teenwoordigheid van die Een van wie ek niks verstaan nie, behalwe dat Hy liefde is.

God is liefde
Juig ons harte
En bedink wat liefde doen
Dat Hyo ns sy Seun gestuur het
Om ons sonde te versoen.