Die apostel Johannes wil seker maak dat sy gemeente sonder twyfel weet dat wat hy aangaande Jesus leer die absolute waarheid is.
As die lieflingdissipel van Jesus kon hy besonder naby aan Jesus leef. Drie jaar van saamleef, reis, bly en leer lê agter die rug.
Dis jare later maar die belewenis aangaande Jesus wil hom nie ontwyk nie.
Hy het, soos die ander dissipels, die voorreg gehad om Jesus tydens sy aarde optrede te leer ken. Jy kan nie nader as sien en hoor en raak nie. Dit alles het hy gedoen. Die oorspronklike taal kommunikeer iets van ʼn waarneming met die oog op. Johannes wil sê dat hy ernstig nagevors het of Jesus inderdaad is wie Hy sê Hy is en of Hy die vrae en soeke in Johannes se gemoed kan stil.
So intens was die ontmoeting dat dit ʼn blywende verandering in sy lewe teweeg gebring het. Daar is by Johannes geen twyfel dat Jesus die Redder van die wêreld is nie. Hy is die Messias Koning wat die lewe na mense gebring het, die duisternis kom verdryf het en mense in verhouding met Homself, die Vader en Gees, maar ook met mekaar gebring het.
Alhoewel daar ander stemme in die gemeente opgaan wat beweer dat Jesus nie God in die vlees is nie bevestig Johannes dit  weer en weer. In Hom is die lewe en in niemand anders nie.
Ons leef eeue na Johannes. Ons kan nie op dieselfde wyse sê dat ons Hom gesien, gehoor en geraak het nie. Deur die werking van die Gees egter is iets daarvan waar. Wie ʼn lewende en egte ontmoeting met Jesus het twyfel hoegenaamd nie aan sy Persoon en bediening nie. Dis asof ʼn mens met dieselfde oortuiging as Johannes kan sê “ek het hom gesien, gehoor en geraak. Hy is die Here”.
1 Johannes 1:1 Van die begin af was Hy daar. Ons het Hom self gehoor, ons het Hom met ons eie oë gesien; ja, ons het Hom gesien en met ons hande aan Hom geraak.
Hy is die Woord, die Lewe.
Liewe Here –
Ons aanbid U.
U is die Koning.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Amen