Genoeg is genoeg is genoeg

 Ek lees tans ʼn boek wat deur Dr Arno van Niekerk  geskryf is waarvan die tema “Genoeg” is.


Dit handel oor die impasse van ons huidige situasie in Suid Afrika. Ek hoef nie daarna te verwys nie, ons is almal oorweldig deur plaasmoorde ( tussen hakies ʼn beduidende persentasie van boere wat vermoor word is swart ), korrupsie, ongeloofwaardigheid en onvermoë om die land behoorlik te bestuur, swak dienslewering, ens.

Ek lees die woorde “Genoeg is genoeg” dikwels in briewe wat verskyn sowel as artikels raak.   Iewers naby aan die SABC het jare gelede graffiti verskyn met die woorde “God weet, so kan dit nie aangaan nie.”

Dis sterk woorde maar ʼn raak beskrywing van die ervaring wat baie mense deel.Hoe konkretiseer ʼn mens “genoeg is genoeg?” Wat doen ʼn mens daaraan? Meer nog, wat doen ons as Christene daaraan?

As nasate van Abraham is ons aangewese op geloof. Hebreërs help ons as geloof definieer word as ʼn vaste vertroue en oortuiging van goed wat nog nie bestaan nie 
  Om te glo, is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die name van verskeie geloofshelde word genoem wat te midde van gure omstandighede aan God en sy beloftes vasgehou het. Hulle het nie in ongeloof vasgeval nie maar hul oë gehou op Jesus die begin en voleinder van die geloof.  
Hebreërs 12:1-2
Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van die geloof. Ter wille van die vreugde wat vir Hom in die vooruitsig was, het Hy die kruis verduur sonder om vir die skande daarvan terug te deins, en Hy sit nou aan die regterkant van die troon van God.

 Rom. 4:17 
Die Woord sê: Ons moet die dinge wat nie bestaan nie, ROEP asof dit reeds bestaan.

South Africa will be saved.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.7px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 18.0px}
span.s1 {font-kerning: none}