Genadedood, ja of nee?

Geen versoeking wat meer is as wat ʼn mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; as die versoeking kom, sal Hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan (1 Korintiërs 10:13)
Die teks het in die eerste plek te doen met die geestelike lewe en die bose aanslag wat gelowiges somtyds verduur. Te midde van uitdagings bly God getrou. Ek dink tog dat die teks in oordragtelike sin op onderstaande van toepassing gemaak kan word.
Die lewe is wonderlik as ʼn mens gesond en vol energie is. Wanneer jy egter ʼn erge siekte onder lede het wat jou menswaardigheid aantas en jou lewenskwaliteit betekenisvol inperk is dit ʼn ander saak. Dokter Sue Walter wend haar tot die hof om wetgewing in plek te kry wat aan haar  en ʼn pasiënt van haar, beide ernstig siek, die reg gee om hul lewens te beëindig. Mediese bystand mag nodig wees om dit te doen.
Dit is uiteraard ʼn baie emosionele saak en nie eenvoudig om oor te besluit nie. Die van ons wat familie lede gehad het wat intense lyding ervaar het tydens siekte sal iets verstaan van hierdie versugting. Hoe moet ʼn mens daaroor dink?
My verstaan is dat alhoewel genadedood in Kanada en Switserland wettig is dit liefs nie by ons gewettig moet word nie. Ons glo tog dat God oor lewe en dood beslis. Ek het al dikwels beleef dat iemand so siek is dat die familie gevra word om te kom afskeid neem. Skielike beterskap tree in wat aan daardie persoon ʼn week of twee ekstra gun. Alhoewel die dood tog uiteindelik intree hou ons almal aan die lewe vas omdat dit vir ons kosbaar en bekend is. Die Here belowe dat sy genade altyd genoeg is en dat ons nie bokant ons kragte en vermoë beproef sal word nie.
Beloftes soos dat selfs doodskaduwee saam met God aangedurf kan word (Ps.23) en dat niks ons van sy liefde kan skei nie (Rom.8) laat ʼn mens wonder of ʼn mens nie eerder die pad van geloof moet bly stap nie. Ek wonder ook of die Here nie somtyds te midde van erge siekte genadetyd gee vir regmaak, vergewe, afsluiting vind en afskeid neem nie.
My bedoeling is glad nie om onsensitief te wees nie. Ek het ook familie wat erg gely het voordat hulle gesterf het. Die gevoel van magteloosheid is oorweldigend. Tog was dit kosbare oomblikke om tot die einde toe te bly glo en vertrou dat God ongeag die omstandighede nog altyd ʼn wonderwerk sou kon doen. Dit is onder andere die “se nou maar net” wat genadedood ongewens maak.
Gebed
Vader, ons harte gaan uit na mense wat terminaal siek is. Here wees hulle naby en genadig.
Amen
Naskrif

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 14.7px ‘Century Gothic’; font-kerning: none}

Ek hoor graag wat julle sê…