Die week in gebed saam met
die internasionale gebedspan is lewensveranderend om die minste te sê. Vandat
ons vanuit Pretoria vertrek het, is daar ’n gewaarwording dat die Here met iets
betekenisvol besig is.
Ses en dertig persone van
verskeie nasionaliteite, saamgebind deur en in ’n gees van gebed is ’n unieke
ervaring. Die wyse waarop hierdie mense met Suid-Afrika en sy uitdagings
identifiseer en dit voor die Here bring is iets om te beleef.
Die afgelope twee dae het ons
in Sutherland aangedoen nadat ons die vorige aand in Graaff Reinette oornag
het. Die besoek aan die Camdeboo Park het ’n mens weereens van die Here se
grootheid bewus gemaak. Om oor die vlaktes te tuur en te weet dat God se Gees
oor die uitgestrekte terrein werk, is merkwaardig.
Sutherland het ons nuut
herinner aan die uitspansel en die ontelbare sterre en planete. Ek kon nog
nooit ’n greep kry op sterre en stelsels nie en het maar net gesit en staar na
die grootsheid van alles.
Gister het my diep geraak.
Ons het gebid vir herlewing in die Andrew Murray kerk in Wellington. Ons het
nagedink oor die wonder van taal en die hartseer waarheid dat ons taal misbruik
om mekaar seer te maak en te verneder. Tyd het ons nie toegelaat om by die
Taalmonument uit te kom nie en ons het ons besoek aan die Paarl strooidakkerk
ook daarvoor gebruik. Ons het gebid dat tale versoeningsinstrumente sal wees in
’n diverse samelewing.
By die Victor Verster
gevangenis het ons kennis gemaak met die entoesiastiese kapelaan en ander
personeel. Staaltjies is vertel van die merkwaardige lewe van Madiba en ons het
gebid dat God etiese leieskap in ons land sal herstel.
Die dag is luisterryk
afgesluit op Tafelberg. Die pelgrims het met die opgaan en terugkom
entoesiasties gesing aan, “And Africa will be saved”.
Dit was ’n merkwaardige dag
of twee. God is aan die werk. Ons het oral kennis gemaak met pragtige en
toegewyde Christene in leiersposisies. Dit was bemoedigend om te sien dat God
mense in posisie het in alle sfere van die samelewing.
Mag Sy Koninkryk kom.