Ek lees tans ʼn boek van Nicki van der Westhuizen, 
“Hosting the Supernatural”

God is nie gewoon nie maar buitegewoon.
Hy is nie aards nie maar hemels.
Hy is nie beperk nie maar onbeperk.
Hy weet alles, deurgrond alles en beheers alles.
Hy is oral, altyd, ook nou hier, en by jou.
Onbegryplik maar merkwaardig waar.
Hy is bo natuurlik, Hy is buite ons verwysingsraamwerk, ons kan Hom nie dissekteer, verstaan, verduidelik en definieer nie.
Hy is die Gans-andere.
God, Immanuel, Vader, Seun en Heilige Gees.
“Supernatural”.
Hy woon en werk in ons. Ons dra hierdie God se teenwoordigheid, salwing, krag en heerlikheid met ons saam.
Ons seën die wêreld met sy teenwoordigheid.
“We host the Supernatural God”. Ondenkbaar maar sonder twyfel waar.
Dit het implikasies vir die wyse waarop ek leef en optree in hierdie wêreld.
Ek moet sy teenwoordigheid in en deur my komplimenteer.
Die Gees wil tuis gaan by my.
Fenomenaal.
EFESIËRS 4:30
En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want Hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag.
Here, welkom in my lewe. Ek behoort aan U.
Amen
Vraag:
Hoe dink jy oor God wat in ons woon?
Jannie Pelser

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Toekomsvenster