Elkeen behoort te weet wie Jesus is.
2 KONINGS 7:9
Hulle sê toe vir mekaar: “Ons maak nie reg nie. Vandag is ‘n dag vir blydskap en ons bly stil! As ons wag tot ligdag, sal ons beslis gestraf word. Kom ons gaan vertel dit by die paleis van die koning.”
Ek is vanoggend weer diep getref met die verhaal en gebeure opgeteken in 2 Konings 7. Lees dit gerus. Dis die woorde van die melaatses wat my tref : “Ons maak nie reg nie”.
Die wêreld verkeer in n desperate en hopelose toestand. Die (ver) gryp na sin en betekenis in allerlei dinge wat dit nie kan bied nie, is voorbladnuus. Dis ʼn geestelike honger wat na die dood lei.
Ons ken die Weg, ons is mense van die Weg. Jesus is die Weg en die Waarheid en die lewe. Geestelike voedsel en drank.
Die vyand se kamp kan nou geplunder word. Jesus het die vyand oorwin en hy het hasepad gekies. Dit kos net ʼn bietjie geloofsmoed, gehoorsaamheid en bereidwilligheid om te gaan terugvat wat verbondsmatig aan die kinders van God behoort.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

As ons stilbly maak ons nie reg nie.