Ek is meer as ooit op die beloftes van God in sy Woord aangewese. Met verskeie gemeenskapsprojekte en verantwoordelikhede teenoor veral die studente in opleiding kan ek nie sondermeer skouerophalend wegstap en hulle aan hul eie lot oorlaat nie. Derhalwe verdiep ek my in die beloftes van God wetende dat Hy nie sal teleurstel nie. So lees ek vanoggend die gedeelte in Lev 26.


Dit is veral die vrede en rustig slaap wat my aanspreek. Ons almal ken die spreekwoordelike rondrol in die nag.
Wanneer dit donker is is ń mens mos ekstra sensitief vir allerlei suggesties van die bose. Hy weet ook wanneer om toe te slaan. Ons is indedaad meer as oorwinnaars deur Hom wat ons die krag gee.


Waarom sou die Here sy Woord aan ons gestand doen? Waarom sou Hy sy beloftes uitvoer?


Hy wil. Ons is gunsgenote van die Lewende God.
Hy kan. Niks is vir Hom onmoontlik nie.
Hy sal. Hy doen wat Hy beloof het.
Hy moet. Sy eie verbondstrou reël sy optrede en handelinge.
Die voorwaarde. Ons leef naby aan Hom, met verwagting, in geloof en toewyding. Ons akkommodeer geen ander gode nie. Immers net Hy is God.

Lev. 26 : 6 Ek sal vrede gee in die land sodat julle rustig kan slaap: Ek sal die ongediertes uitroei en daar sal nie oorlog in julle land kom nie.


Groete, Jannie Pelser