Ek gesels vanoggend met ons studente oor die visioen wat Esegiël gesien het.

Ons het ʼn tiental studente, werklose jongmense, in opleiding by Toekomsvenster. Hulle is meestal gematrikuleerd maar sit reeds jare sonder werk en ʼn inkomste. Ons leer hulle hout- en naaldwerkvaardighede en droom saam met hulle oor ʼn beter toekoms.

Die seuns maak die mooiste palet meubels en die dogters ’n verskeidenheid artikels wat vir die skoner geslag, klein en groot bedoel is. Vaardige fasiliteerders help ons om die vaardighede oor te dra.

Esegiël bevind hom in ’n dal vol van doodsbeendere. Hy sien dat daar baie bene is en dat dit baie droog is. Presies wat aanleiding gegee het tot die slagting is nie duidelik nie. Dit is mos eintlik ’n metafoor van die Here se volk in verstrooiing en ballingskap. Hulle is tot in hul wese geruk deur die omstandighede waar in hulle hul tans bevind.

Die waarskuwings van God en profete ten spyt het hul nie tot inkeer gebring nie. Nou betaal hulle ’n duur prys vir hul ongehoorsaamheid. God het hulle egter nie vergeet nie. Genade onbeskryflik groot!

Wanneer die Here Esegiël vra of die bene kan herleef is sy eerste reaksie, “nee Here”, en dan sonder om asem te skep, “net U weet dit”.

In Afrika terme sê Esegiël eintlik, “Eish”, ek is nie so seker daaroor nie.

Die res van die verhaal is bekend en aangrypend. Dis ’n lieflike deel om oor te preek maar om daaruit te leef wanneer die doodsheid in en rondom jouself duidelik blyk word ’n mens met Esegiël se ongemak gekonfronteer.

God is die God van die onmoontlike.

Wanneer sy Gees uit die vier windrigtings geroep word bring dit lewe in ’n troostelose situasie.

Ek, Jannie Pelser die rubriekskrywer, het vandag júlle gebede nodig.

Die uitdagings om altyd weer en weer te vertrou word somtyds baie moeilik.

Sal julle bid dat God sal voorsien.