Efes. 6:11           
Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel.

Die bekende gedeelte is uiters noodsaaklik indien ons as kinders van die Here oorwinnend op weg wil wees in hierdie wêreld.
Vier sake val op as ʼn mens die teks oorweeg.

  • Daar is ʼn wapenrusting en dit moet ten volle aangetrek word. As een deel van die wapenrusting agterwee gelaat word is ʼn mens kwesbaar en kan ʼn mens verwond word.
  • Die wapenrusting is Geestelik van aard en word deur God gegee. Ons moet ons egter daarmee beklee.
  • Die bose se agenda is om ons van ons taak op aarde te vervreem. Daar is sprake van ʼn pos, ʼn plek wat ingeneem moet word en wat nie prys gegee mag word nie. Om jou pos te ontruim is om die hele geloofsgemeenskap kwesbaar te maak.
  • Die aanval word vanuit die koninkryk van die duisternis geloods. Ons moet bedag wees en daarmee reken. Dis nie denkbeeldig of ʼn fantasie nie. Enige persoon wat dit ernstig bedoel met die geloof sal daarvan kan getuig.

Doen presies dit waartoe die teks jou vandag oproep. Leef voluit en in oorwinning tot eer van sy Naam.
Deel gerus hierdie gedagte met persone na aan jou. 
So word ons medewerkers van mekaar.
Doen navraag oor ons splinternuwe dagboek vir gesinne by 011 6652017

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}
span.s2 {font: 9.3px ‘Times New Roman’; font-kerning: none}