Donderdag kom nader
2 Kron.7:13,14 As my volk hul verootmoedig en bid
Eerskomende Donderdag is dit Hemelvaart en ook die begin van die sapray veldtog. Ons vertrou die Here dat duisende Suid Afrikaners, gelowiges, die Here in hierdie tyd sal vashou en vertrou vir uitkoms in Suid Afrika.

Die vernaamste van ons gebede hou verband met die geestelike temperatuur van God se kinders.
Daar is ʼn tersaaklike verband tussen die stand van geloof en stand van die nasie. Dis nie in alle opsigte direk eweredig nie omdat ons weet dat die bose ook ʼn agenda vir hierdie wêreld het. Tog help 2 Kron. 7:13 ons om iets te begryp van die invloed wat vanuit die geestelike dimensie op die natuurlike gemaak word.

Die Bybel sê dat kerk en wêreld alles met mekaar te make het, na alles, die kerk is nie van die wêreld nie maar wel ín die wêreld.

Dit is ín ons onderskeie kontekste, lokaal maar ook nasionaal, dat ons suurdeeg, sout en lig invloed die wêreld verander om toenemend ʼn gestalte van God se Koninkryk op aarde te word.

Die geestelike temperatuur van die gemeente is die somtotaal en gemiddeld van die toewyding of gebrek daaraan van die individuele lidmate. Hoe gaan dit met jou persoonlike geloofsverbintenis met die lewende Woord vandag?