ROMEINE 8:18
Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie.

Ons almal se lewe van hier en daar soms uitmekaar. Dit is die noodwendige ritme van ʼn gekompliseerde wêreld, deur die sonde geïnfekteer en onvolmaak. Ons is nog nie in die hemel nie. Die volheid het nog nie deurgebreek nie en die Koninkryk is ʼn steeds komende werklikheid. Ons bid immers “laat U Koninkryk kom”.

Volmaaktheid bly ons ontwyk tot op die dag dat die Here op die wolke kom. Die duiwel is ʼn oorwonne vyand maar sy gebrul, knoeiery en vernietigende werk het nie opgehou nie. Hy is ʼn mensmoordenaar, leuenaar by uitstek en vind behae daarin om die lewens van God se kinders by tye so ondraaglik as moontlik te maakh.

Aan al hierdie voorlopigheid, onvolmaaktheid en trauma sal daar uiteindelik ʼn einde kom. In beginsel is die prys betaal en die oorwinning behaal. Ons spring oor ʼn muur en loop ʼn bende storm. Ons is meer as oorwinnaars deur Hom wat ons nie krag gee.

Ons is erdekruike is wat maklik breek, die oortreffende krag kom van God.

Dit is die einste Paulus wat getuig dat ons te midde van baie aanvegtinge nie alleen staan nie (Rom. 8:31-39)

Miskien is jou lewe vandag onderstebo.
“Hang in there, a new day is dawning”

2 KORINTIËRS 4:7
Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie.