Die vrou wat ek getrou het

MALEAGI 2:15
Die Here het man en vrou een gemaak, een in liggaam en gees. En waarom een? Omdat Hy wil hê dat daar ‘n nageslag moet wees, wat Hom eer. Beheers julle, moenie ontrou wees aan die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is nie
Pieter/Johan/Coenie aanvaar jy alles wat die Here vir ons in sy Woord oor die huwelik leer? Is  dit jou opregte voorneme om jou huwelikslewe hiervolgens in te rig? En begeer jy  om met die seën van die Here in die eg verbind te word?
Antwoord: ….
Verklaar jy dat sover jy weet daar geen wettige beswaar teen jou voorgenome huwelik met die bruid, is nie? Aanvaar jy almal wat hier teenwoordig is as getuies  dat jy haar tot jou wettige vrou neem?
Antwoord: ….
Belowe dit dan hardop: “Voor God en sy gemeente/ beloof ek liefde en trou/ vir altyd  en in alle omstandighede/ aan my bruid”