p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Die storie van die vissies

Dis ʼn bekende storie maar so waar. Lui dit dat ʼn seuntjie eendag langs die strand gestap het te midde van tientalle vissies wat uitgespoel het. Hy het een opgetel en terug gegooi in die water waarop iemand gevra het watter verskil dit maak. Immers daar het honderde uitgespoel wat nie teruggegooi word nie. Daarop sou die seuntjie reageer het..vir hierdie een het dit ʼn verskil gemaak.
Die omvang van onder andere werkloosheid en gepaardgaande armoede in Suid Afrika kan verlammend wees. Op bykans elke hoek van die straat staan daar iemand wat sy of haar lot beklae en ʼn appel maak op jou omgee. Dit is tog fisies onmoontlik om oral te gee, te gesels, te getuig. Wat is die sin dan van die een by wie jy wel lank genoeg kan stilhou om ʼn verskil te maak? Inderdaad, die storie van die vissies is gepas. Vir die een maak dit ʼn verskil.
Daarmee wil ek nie suggereer dat die hoek van die straat die beste plek is om betrokke te raak nie. Dit is bekend dat daardie gawes maar net weer aangewend word om ʼn manier van lewe wat geen toekoms en uitkoms bied nie in stand te hou. Daar is geloofwaardige instansies waar ʼn mens kan gee en weet dat jou gawe nie verlore gaan nie. Ons kan deur ons simpatie op die verkeerde plek te konkretiseer die probleem eerder in stand hou as help oplos.
Jou gemeente is een so ʼn adres waar jou gawe nie verlore sal gaan nie. Met gawe bedoel ons uiteraard meer as net geld. Elkeen van ons is geseënd en het soveel om te gee wat ʼn verskil kan maak aan die leefwêreld en toekoms van gemarginaliseerde mense.
Waar is jy betrokke? Moenie moedeloos raak nie.
Vir dié een maak dit ʼn verskil. Trouens die een kan die begin van ʼn beweging wees. Huishoudings verander, uiteindelik ontsnap geslagte uit die spiraal van desperaatheid en armoede.

 Here, wat ek het om te gee is nie veel nie maar ek gee dit uit dankbaarheid.Gebruik en vermenigvuldig dit asseblief.Amen 

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}