Die vertoon al dan nie van die ou Suid Afrikaanse vlag gee tans aanleiding tot ʼn lewende en emosionele debat.

Simbole soos vlae is met baie emosie, sentiment en inhoud gelaai. Dit dra boodskappe oor wat vir sommige mense aanvaarbaar, maar vir ander, minder aanvaarbaar kan wees.

Mens kan nie almal tevrede stel nie maar miskien kan ʼn mens vra watter belewenis die vertoon van die vlag by die meeste mense teweeg bring. Dit mag ʼn maatstaf wees aan die hand waarvan die gewenstheid al dan nie van die simbool getoets kan word.

Paulus bespreek die eet van vleis wat aan afgode geoffer is in die nuwe Testament. Vir wie die Christelike boodskap en vryheid verstaan behoort dit nie ʼn probleem te wees nie. Alles is geoorloof, sê hy, maar alles is nie heilsaam nie.
Die vraag is egter of dit dalk ander gelowiges in hul geestelike belewenis kan skaad.

Sy raad is onder andere –

1 KORINTIËRS 10:32
Moenie aanstoot gee nie, nie aan Jode of aan Grieke of aan die gemeente van God nie.
2 KORINTIËRS 6:3
Ons wil nie hê dat daar met ons bediening fout gevind word nie. Daarom gee ons ook niemand aanleiding tot aanstoot nie,

Natuurlik, die vertoon van die ou Suid Afrikaanse vlag en die eet van vleis wat aan afgode geoffer is, is twee verskillende sake.
Die vraag is egter of ʼn mens sonder ʼn bepaalde simbool kan klaarkom terwille van die groter prentjie.

Die ideaal is tog ʼn Suid Afrika waar alle mense in vrede en harmonie naas mekaar lewe.
Dan is die offer wat gebring moet word dalk nie te groot nie.