Miga 2:3 Daarom, so sê die Here: Ek beplan ‘n ramp teen hierdie mense, hulle sal dit nie kan ontwyk nie. Hulle sal nie meer regop kan loop nie, want dit sal ‘n tyd van swaarkry wees.
3:4 Wanneer hulle tot die Here roep, sal Hy hulle nie antwoord nie. Dan sal Hy Hom nie aan hulle openbaar nie, want hulle het baie verkeerd gehandel.

Miga maak geen geheim van hoe God oor die goddeloosheid van die wêreld, vernaam die van sy volk dink en voel nie.
Somtyds kyk ʼn mens na die wêreld en wonder of Hy die onreg maar toelaat, of dit Hom hoegenaamd raak en of Hy ook daaroor ontsteld raak.
Dit wil mos somtyds voorkom asof die onreg hand oor hand toeneem. Die allerverskriklikste dinge wat mense aan mense doen.
Ons is geneig om die vinger na ander te wys maar ons staan self naak voor die volmaakte Koning van die konings.
Ek hoor verhale van doodgeowne mense, ons mense, as jy wil Afrikaanse mense en hoe hulle mekaar hanteer.
Sosiale media is daarvan ʼn skitterende bewys. Ons sukkel nie om ons afkeer te verwoord wanneer ons nie hou van wat iemand anders sê nie. In sommige gevalle gaan die agressie oor tot laakbare dade.
Dis so hartseer en so anders as die voorbeeld wat Jesus stel.
Gelukkig is dit nie die enigdste verehaal; nie. Daar is merkwaardige verhale van omgee, medemenslikheid, deernis en betrokkenheid. Veral gedurend hierdie Covid episode het ʼn mens bewus geword van die onselfsugtige optrede van so baie kinders van die Here.
Tog neem dit die skaduwee oor ons kollektiewe bestaan nie weg nie.
Ons sal moet opskaal.
Ons sal moet fyn luister en erstig raak oor God se manier van dinge doen.
Israel is ʼn bewys daarvan dat God strepe trek in die sand. Hy besluit tot waar en nie verdere nie. Beide die suid en noorsdryk het in die proses van onverskilligheid en geestelike agteruitgang ontbind.
Die onsteltenis van God word in die aangehaalde verse bevestig. God is nie ons speelmaat nie.
Lees weer deur Miga.
More praat ons oor God se ontsuimige leifde.