2 Pet. 1:16-19

Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons Hom in al sy majesteit gesien.  Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste Majesteit gesê het: “Dit is my geliefde Seun oor wie Ek My verheug.”  Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met Hom op die heilige berg was.  En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos ‘n lamp wat in ‘n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte.

Die wêreld het ʼn donker plek geword. Dit is nie net Covid-19 wat ons ontstel nie, dit inderdaad. Dit is die arrogante vlakke van korrupsie, geweld , plaasmoorde, armoede, honger, werkloosheid, droogte op sekere plekke, so kan ʼn mens aangaan. Die wêreld het ʼn onseker en ʼn onvriendelike plek geword. Mens voel maklik ontwrig en onseker in so ʼn wêreld.

Baie van ons dra donker brille, nie letterlik bedoel nie maar spreekwoordelik. Die media help ook nie om ons gemoedstemming te lig nie. Die een berig is meer ontstellend as die volgende.

Die “sin vraag” dring hom aan ons op. Waarom moet ʼn mens nog stry? Moet ʼn mens nie maar net handdoek ingooi nie? Wat help dit tog?

Om teen die stroom in te swem is vermoeiend en bring oënskynlik niks nie. Dit voel of die Here ons gelos het. Ons is op ons eie en hoe gouer ons leer om self klaar te kom hoe beter.

Natuurlik is dit nie waar  nie, duisend keer nee. Jesus is deur die Vader as sy geliefde Seun, verlosser en hoop van die aarde aangewys.

Die boodskap aangaande Jesus is soos ʼn lamp wat in die donker skyn. Wie op Hom vertrou sal nie teleurgestel word nie, sê die Woord.

Die dag sal aanbreek en die morester sal opkom in ons harte.

Die nuwe dag wink reeds. Dit sal nie altyd so gaan nie.

Die seuns van God sal geopenbaar word.

Die sug van die kinders van God, die aarde en die Gees sal beantwoord word.

Skep moed.

Die nuwe dag kom spoedig.