Die krag van God.

Om in eie krag te probeer lewe is nie alleen onmoontlik nie maar ʼn uitputtende ervaring. n Mens  doen dit omdat jy die Evangelie nie verstaan nie of nie wil glo nie. Dalk het jy nog nooit gehoor dat jy die reis van die lewe nie alleen hoef aan te pak nie.
Ek lees in Kol.2:13 dat ons vanuit ons verbondenheid met Jesus Christus, ook en veral met betrekking tot sy opstanding, moet glo en leef uit God se krag. Immers dit is die Heilige Gees wat Jesus uit die dood opgewek het en ons van ons doodsbestaan verlos. Ons opstanding is gewaarborg omdat Hy opgestaan het. Dit is nie alleen ʼn realiteit aan die einde van die reis nie maar ʼn daaglikse ervaring. Te midde van so baie uitdagings leef ek in die wete dat ek in Christus, opgestane Here, en Hy in my is. Die woordjie verbondenheid beskryf die verhouding mooi. Dis onlosmaaklik deel van my sekuriteit. Dit is ook my erfenis as kind van God.
Jy mag besondere uitdagings in die oë staar vandag. Moenie in eie krag probeer nie. Gee God ʼn kans. Hy sal jou nie teleurstel nie. Lees gerus Ps. 34 weer ʼn keer.
Gebed
Dankie Here dat ek nie alleen hoef te sukkel nie.
Amen.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}