Sekere begrippe het so deel van ons leefwêreld geword dat ons nie eers meer daaraan dink nie. Een van daardie begrippe is “password”. Die beste Afrikaanse vertaling wat ek kan vind, is wagwoord.

Jy kan bykans geen rekening, toepassing of korrespondensie daarsonder ontsluit nie. Op die manier word jou belange, privaatheid en sekuriteit beskerm. Dit is ‘n aardige werklikheid dat daar mense is wat alles in die stryd werp om daardie inligting te bekom sodat hulle jou skade kan aandoen.

Password of wagwoord gee dus toegang tot iets wat jy as van belang beskou. Veral jou banksake word op hierdie wyse beskerm.

Jesus is God se password vir die hemel. Ek wil die stelling onmiddellik kwalifiseer. Hemel, nie net as ‘n toekomstige werklikheid nie, maar as ‘n teenwoordige een. Immers, Jesus se modelgebed vra dat God, sy Vader se Ryk op aarde, net soos in die hemel sal kom.

Dissipels van Jesus beywer, deur die krag van die Heilige Gees, hulself daarvoor dat tekens van die hemel waarheen ons op weg is, die volle realisering van die Koninkryk van God, reeds hier vergestalt word. Ons glo nie aan ‘n “pie in the sky when you die” nie. Dis ‘n sekuriteitspolis en ‘n misverstaan, ja misbruik van God se genade in Christus Jesus.

Die lewe het na ons gekom. Inderdaad, die Lewe, Jesus, het na ons gekom en Hy het kom demonstreer hoe hemel op aarde daar uitsien. Die interessante en onverstaanbare is dat talle mense steeds vir die alternatief kies.

Terug by die gedagte van ‘n wagwoord.

Goeie werke gaan nie werk nie.
Hard probeer ook nie.

Goeie en voorbeeldige lewe, hoe verdienstelik ook al, sal nie deug nie. Die Bybel, gebed en kerk toe gaan is mooi, maar daar is baie wat sal buite bly selfs al het hulle al die mooi goed gedoen.

Liefde, so universeel as wat dit is, klink edel maar het erg verweer geraak.

Daar is net een Naam, die Naam van Jesus. God se Seun, Antwoord, die Weg, die Waarheid, die Lewe.

Al wat jy hoef te sê en doen is – erken dat jy jouself nie kan “red” nie. Jesus alleen kan dit doen. Red van ‘n ewigheid sonder Hom, maar ook van doelloosheid, betekenisloosheid en sinloosheid.

Vandag is die dag van verlossing.
Die wagwoord is Jesus.