Die grondkwessie word op die spits gedryf. Volgende jaar se verkiesing sal seker daarmee verweef wees. God se grond word verpolitiseer en gebruik om mense net verder van mekaar te vervreem. Sommige hou angsbevange vas daaraan en ander bou reeds allerlei strukture op grond wat nie aan hulle behoort nie.

Gemoedere word tot die uiterste beproef en dreigemente word gemaak. Ander probeer ʼn middeweg en kyk of daar nie tog ʼn sinvolle manier van naasbestaan is nie.

Vir Josua sê die Here elke tree waar jy jou voet neersit, sal ek vir jou gee, maar dit is met die oog op God se groter plan vir en met hierdie wêreld. Die koms van sy Koninkryk op aarde.
Dis ʼn ander verstaan van grond, nie waar nie?

JOSUA 1:3
Soos Ek vir Moses gesê het, gee Ek aan julle elke plek waar julle kom

Dis grond as roeping en gawe.
Dis grond as opdrag en geleentheid.
Dis Koninkryksgrond waar die heerskappy van God in Christus Jesus geproklameer moet word.

Dis in elk geval alles syne.
Die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan lees ons.

EKSODUS 19:5-6
As julle My gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, ‘n koninkryk wat My as priesters dien, en ‘n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan My.’ Dit is wat jy aan die Israeliete moet vertel.”

Ek beredeneer nie die grondkwessie hier nie. Dat dit ʼn emosionele en veelkantige saak is, is nie altemit nie.
Ek praat van grond as God se terrein, die plek waar sy Ryk gevestig moet word en mense van sy heerskappy bewus moet word.

Ek weet nie hoe lyk die stukkie grond wat die Here aan jou toevertrou het nie.
Jy is daarvan ʼn rentmeester.
Het sy Ryk al daar gekom?

Miskien wil jy die boodskap met ander deel?