Die verhaal van die verlore seun in Lukas 15 is oorbekend. Tog boei dit elke keer as ʼn mens daarna luister. Die arrogansie van die jongste seun verbaas. Mens ontvang jou erfporsie wanneer, in hierdie geval, jou vader oorlede is. Hy sê eintlik, wat hom betref, sy pa nie meer vir hom bestaan nie.

Hy vertrek na ʼn ver land om van die invloed en inspraak van sy pa weg te kom. Daar bring hy alles met sy vriende deur. Tipies keer hulle almal hom die rug toe wanneer sy geld opraak. Desperaat pas hy wat ʼn Jood is, varke op. Dis buitegewoon vernederend. Hy begeer om van die peule te eet maar selfs dit word hom nie gegun nie.

Uiteindelik kom hy tot sy sinne en besluit om terug te gaan na sy vaderhuis. Immers, met sy pa se slawe gaan dit veel beter as met hom van ʼn seun is.

Sy pa luister net na die eerste deel van sy belydenis. ‘Ek het teen God en pa gesondig en is nie werd om pa se seun genoem te word nie” Hy wou nog byvoeg, “maak my soos een van pa se slawe”.

(Dit kan nie, eenmaal ʼn seun, altyd ʼn seun).
Pa het genoeg gehoor en aanvaar sy kind se verskoning onvoorwaardelik.

Daar word ʼn fees voorberei, “hierdie seun was dood maar lewe weer”.

Die oudste seun is glad nie gelukkig daarmee nie. Niemand het nog ooit so ʼn ophef van hom gemaak nie. Hy verwyt sy pa dat daar nog nooit ʼn fees gehou is om hom te “celebrate” nie.

Hy is naby die vader maar selfs verder weg as die jongste seun.

Die verhaal eindig daar. Hoe dit uiteindelik uitspeel word aan ons verbeelding oorgelaat.

Toe ek oor hierdie verhaal dink en wonder wat dit met Kersfees te doen het kom ek tot ʼn heerlike ontdekking. Daar is ʼn derde Seun.

Die eerste bevind hom in die grootste ellende, die tweede is onvergenoegd, die derde is die een wat in die volheid van die tyd na die aarde gekom het. Anders as in die verhaal sit hy die jongste seun agterna.
Hy gaan soek hom op tussen die varke.
Hy verseker hom van sy liefde en vergiffenis en verwyt hom nie vir sy ontrouheid nie.

Hy loop die pad saam met die jongste seun terug na die vaderhuis.

Dis wat die oudste seun moes gedoen het. Hy moes sy broer gaan soek het. Dit het hom gepas om by die huis te bly.

Ek weet nie wat jou konteks is nie. Jy mag jou spreekwoordelik tussen die varke bevind. Die grootste vernedering is jou aangedoen. Dit kan nie slegter nie.
Die Seun van God is op soek na jou. Hy ontmoet jou ín jou situasie, sonder verwyt, sonder minagting.
“ Kom ons gaan huis toe, Pa wag vir jou”

Groete, Jannie Pelser