Deut. 15: 11Daar sal altyd armes in jou land wees, en daarom het ek jou beveel om vrygewig te wees teenoor jou die wat in nood is en arm is.”

Die statistikus generaal van Suid Afrika het pas syfers rakende armoede in Suid Afrika bekend gemaak. Daarvolgens leef 30 miljoen mense in armoede.
Ons verwys somtyds spottenderwys na onsself as arm mense. Armoede egter is om min of geen bronne tot jou beskikking te hê om selfs in die mees basiese behoeftes te voorsien nie. Dit verwys na waar en hoe jy bly, oor die weg kom, wat jy eet en aantrek, ens. ʼn Verbysterende 13.8 mense in Suid Afrika verdien minder as R441 per maand. Armoede en werkloosheid loop hand aan hand. Die werkloosheidsyfer in Suid Afrika is die derde hoogste in die wêreld. n Ontstellende 50%  jongmense tussen 18 en 24 jaar is werkloos. Uiteraard gee hierdie toestand aanleiding tot emosionele, geestelike en materiële spanning. Drank en dwelmmisbruik, bendes, misdaad, verwaarlosing en geweld is van die vrugte van hierdie bykans troostelose toestand.
Die werklikheid roep gelowiges op om te oorweeg hoedat hulle individueel en gesamentlik ʼn verskil kan maak aan die toedrag van sake. Inderdaad het die lewe buitensporig duur geword en dring dit die meeste huishoudings om reeds verskeie aanpassings te maak om hul lewensstandaard in stand te hou. Alles is duur, so ook vir die armes.
Sonder om voorskriftelik te wees moet ons mekaar oproep om die toedrag van sake in ag te neem en te bid en dink hoe die Here ons roep om ʼn verskil te maak.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.7px Calibri; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}